انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: انحصار وراثت
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
با سلام
در گرفتن انحصار وراثت به تصور اینکه مال الارثی در کار نیست به مدت شش سال تاخیر شده الان معلوم شده که ورثه در یک ارث سهیم هستند برای گرفتن این گواهی چه باید کرد . بسیار متشکرم
سلام
باارائه گواهی فوت وکپی شناسنامه متوفی ووراث به اداره دارائی محل سکونت متوفی وتنظیم اظهارنامه مالیاتی وارائه ماترک آن متوفی که مدعی وجود آنها هستیداداره دارائی شمارا به شورای حل اختلاف معرفی خواهد نمود درشورا طی دادخواستی گواهانی را بایدمعرفی کنید که از وجود وراث مطلع باشند.
منتهای مراتب چون تاخیربیش از6ماه نسبت به معرفی ماترک متوفی داشته اید اداره دارائی پس از اخذ گواهی حصروراثت جریمه ای برای وراث مقررخواهدنمود.
موفق باشید
(۱۴ فروردين ، ۱۳۹۴, ساعت --> ۳۰ : ۲۱)حکمت نوشته است: [ -> ]سلام
باارائه گواهی فوت وکپی شناسنامه متوفی ووراث به اداره دارائی محل سکونت متوفی وتنظیم اظهارنامه مالیاتی وارائه ماترک آن متوفی که مدعی وجود آنها هستیداداره دارائی شمارا به شورای حل اختلاف معرفی خواهد نمود درشورا طی دادخواستی گواهانی را بایدمعرفی کنید که از وجود وراث مطلع باشند.
منتهای مراتب چون تاخیربیش از6ماه نسبت به معرفی ماترک متوفی داشته اید اداره دارائی پس از اخذ گواهی حصروراثت جریمه ای برای وراث مقررخواهدنمود.
موفق باشید

از پاسخ شما متشکرم سوال بعدی من اینست ایا باید این سهم الارث بعنوان ماترک اعلام شود یا نه و ایا حقوق وظیفه هم ماترک محسوب میشود ومطالباتی که طی این چند سال واریز شده است؟
ممنونم
ببخشید که باتاخیرپاسخ ارائه میگردد.
قطعآ باید اعلام شود زیرا درموقع انتقال سند چنانچه دارای سند رسمی باشد بایداز اداره دارائی مجوز انتقال برای دفترخانه وشهرداری اخذ نمائید.

البته چنانچه ماترک فاقد سندرسمی وتوافق بر فروش و تقسیم ثمن باشد بحث دیگری است