انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: اعتبار امر مختومه
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.

13881355

با عرض سلام مجدد.
بنده قبول دارم که نامبرده پول 1500000 تومان را بحساب من واریز کرده منتها بابت طلب من بود نه بابت ودیعه ی مسکن . چه اینکه نه اجاره نامه داریم و نه رسید دریافت و پرداخت که نشانگر پرداخت آن بابت ودیعه ی اجاره باشد . دوما من در دادگاه جزایی برائت گرفتم نه قرار منع تعقیب . که در تجدیدنظر هم برائت من تایید شد. چه اینکه اگر محکوم میشدم به این معنی بود که پول ایشان بابت ودیعه بود نه طلب من . و الان علاوه بر استرداد وجه ، در زندان بودم . حالا با این توصیف آیا پرونده مشمول اعتبار امر مختومه است؟ آیا با وجود اینکه ایشان هیچ مدرکی مبنی بر پرداخت پول بابت اجاره ندارد شکایت ایشان قابل استماع است؟ با سپاس ویژه : آقازاده
مخاطب محترم در قوانین جاری کشور فرق است بین دعوی کیفری و حقوقی و همچنین قاضی بر اساس نظر شما حکم صادر نمیکند و یا بر اساس نظر طرف مقابل شما گاهی امر و موضوعی یا جریانی ماهیت کیفری داشته گاه ماهیت حقوقی لذا مسئله وجه نقد ذاتاً بر اساس رویه قضایی و قانون جاری جنبه حقوقی دارد لذا صدور قرار رد یا حکم برائت دلیل حقوق نبودن و یا قابل طرح نبودن دادخواهی نبوده و نیست لذا اگر طرف مقابل شما غیر از رسید وجه سند و مدرکی که دلالت بر دین نماید داشته باشد میتواند دادخواست مطالبه وجه بدهد لذا فیش واریز وجه به حساب شما به تنهایی دلیل بر طلبکار بودن نیست پس حتماً طرف دعوی شما مدارک محکمی داشته لذا اگر فقط دادخواهی وی بر اساس فیش وجه واریزی به حساب شما باشد اصولاً اگر هم طرح دعوی نماید دعوی وی مجدداً از طرف مرجع رسیدگی کننده رد خواهد شد پس زیاد نگران نباشید این نظر بنده در مورد مشکل شما بوده