انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: اعتبار امر مختومه
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.

13881355

سلام. یک نفر از من که بنگاه دارم به خاطر یک میلیون و پانصدهزارتومان که طلب من بود شکایت کیفری کرد و مدعی شد که آنرا بابت ودیعه ی نزد موجر به من داده و اجاره نامه نوشته شده و اصلا بحث بدهکار بودن را منکر شد در صورتی که نه اجاره نامه نوشته شده و نه رسید پرداخت دارد و صاحب خانه هم ادعای ایشان را رد میکند .
خداوند کمک کرد من تبرئه شدم . ایشان مجددا از حقیر شکایت مطالبه ی وجه در شورای حل اختلاف بعمل آورده است. آیا این موضوع مشمول اعتبار امر مختومه نیست؟ آیا شکایت ایشان قابل استماع می باشد؟ بااحترام : کریم آقازاده 09117061814
سلام
اعتبار امر مختومه در احکام حقوقی ساری وجاری میباشد اینکه دردادسرا قرارمنع تعقیب صادر شده باشد نافی طلب فرضی شاکی دادسرا در محاکم حقوقی نیست منتهای مراتب اثبات طلب در شورا باید توسط ایشان ارائه گردد وشما نیز واقعآ اگر ایشان طلبکار نباشد میتوانید آنرا نفی نمائید البته با قضاوت وجدان ونظارت الله
به هرحال از نظرات دوستانم نیز بهره مند خواهیم شد
مخاطب محترم بنده نیز با نظرات دوست بزرگوار جناب حکمت موافق بوده اما متاسفانه شورای حل اختلاف واقعاً اعضاء آن قریب به اتفاق کم سواد و حتی بی سواد و فاقد اطلاعات حقوقی بوده و کسانی هم که دارای اطلاعات اندک بوده و یا دارای اطلاعات قابل قبول هستند دارای کبر و غرور بیجا بوده که دقیقاً مخالف شرع و قانون بوده و قریب به اتفاق به مواردی که به آنها یا موضوع دعوی نداشته فضولی و دخالت میکنند و اختلافی که با پادرمیانی چند نفر ریش سفید یا معتمد محل یا حکمیت به خوبی ختم به خیر میشود در شور منجر به یک اختلاف ریشه ای و حتی درگیری و زدو خورد میشود و این اعضا و کارکنان شورا اکثراً خیال میکنند یا مجتهد جامع الشرایط هستند یا قاضی عادل و یا فیلسوفی کامل که از کلیه امور مردو اطلاع دارند بنده امیدوارم کار شما ا شورا ختم به خیر شود بیانات دوست گرامی جناب حکمت بیان و برداشت قانونی بوده یعنی نافی را نفی کافیست و مدعی باید ادعای خودراثابت کند باید رسید و مدرک ارائه نماید بنده اگر جای شما بودم از ایشان شکایت اخاذی مینمودم تا در تقابل با دادخواست ایشان ایشان را مجبور به ارائه مدرک نمایم و در صورت عدم ارائه مدرک وی مشمول کیفر گردد تا دیگر هوس چنین کاری نکند این هم نظر شخصی بنده بوده