انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: شرايط و مدارك بخشيدن مهريه
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
سلام دوستان

شرايط بخشيدن مهريه زوجه چي هستش؟!

يعني چه مداركي لازم هست و اينكه يكي گفت بايد برن دفترخانه ثبت طلاق و ازدواج و مهريه رو ببخشه ، يكي گفت بايد برن دادگاه و خلاصه هر كسي نظري داد!

و شاهد هم نياز هست؟!
باسلام
باید برن دفترخانه ی اسناد رسمی
و زوجه ذمه ی شوهر را ابراء کند،اگر مهریه را ببخشد دوباره میتواند رجوع کند(به هنگام پشیمانی دوباره حق مطالبه دارد)اما در ابرء چنین نیست و به محض ابراء دیگر دینی وجود ندارد تا بتوان مطالبه نمود
(۳ بهمن ، ۱۳۹۳, ساعت --> ۲۷ : ۱۸)مـــدافـــع عـــدالـــت نوشته است: [ -> ]باسلام
باید برن دفترخانه ی اسناد رسمی
و زوجه ذمه ی شوهر را ابراء کند،اگر مهریه را ببخشد دوباره میتواند رجوع کند(به هنگام پشیمانی دوباره حق مطالبه دارد)اما در ابرء چنین نیست و به محض ابراء دیگر دینی وجود ندارد تا بتوان مطالبه نمود
خانمی که با اقرارنامه رسمی مهریه اش را ابراء کرده در صورتی که زندگی مشترک دراینده به طلاق برسه باز نمیتونه مهریه ابراء شده را مطالبه و دریافت کنه؟ حال اگر دادخواست طلاق از طرف شوهرش باشه و هیچ دلیلی برای قصور زوجه هم نداشته باشه چطور؟ دراین حالت تکلیف مهریه ابراء شده چی میشه؟
سلام
باکسب اجازه از دوست ارجمندم جناب مدافع عدالت
اگر اثبات گردد که ابرائ ذمه مدیون بابت مهریه بوده وطلاقی واقع نگردد میتوان رجوع نموداما راه دشواری درپیش رو خواهیدداشت

البته ناگفته نماند آنچه در این انجمن مطرح میشود قاطع دعوی نیست بلکه نظریه شخصی پاسخ دهنده میباشد حتی اگر باوکیل هم مشورت نمائید میتواند چنین باشدچه بسا نظریه پاسخ دهنده دردادگاه بدوی موردتائیدقرارگیرد اما دردادگاه تجدیدنظر که با3قاضی رسیدگی میگردد نقض شود
(۴ خرداد ، ۱۳۹۴, ساعت --> ۱۲ : ۲۲)حکمت نوشته است: [ -> ]سلام
باکسب اجازه از دوست ارجمندم جناب مدافع عدالت
اگر اثبات گردد که ابرائ ذمه مدیون بابت مهریه بوده وطلاقی واقع نگردد میتوان رجوع نموداما راه دشواری درپیش رو خواهیدداشت

البته ناگفته نماند آنچه در این انجمن مطرح میشود قاطع دعوی نیست بلکه نظریه شخصی پاسخ دهنده میباشد حتی اگر باوکیل هم مشورت نمائید میتواند چنین باشدچه بسا نظریه پاسخ دهنده دردادگاه بدوی موردتائیدقرارگیرد اما دردادگاه تجدیدنظر که با3قاضی رسیدگی میگردد نقض شود

ابراء ذمه زوج ازبابت مهریه برای گرفتن طلاق توافقی نبوده و زوجه خودش زوج را با اقرارنامه دردفترخونه بری الذمه کرده، حالا میتونه به مهریه اش رجوع کنه یا مهریه ابراء شده غیرقابل برگشته؟ اگر اینده شوهره بخواد زنش طلاق بده زوجه راهی داره که ابراء را باطل کنه؟