انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: مابقی ثمن معامله
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
سلام
ملكی دارم كه به يك دوست فروخته ام ٢/٣ ثمن معامله را پرداخت كرده. قرار بوده كه كل مبلغ را ظرف يك هفته بدهد يك ماه گذشته باقي مانده پول را نداده و در حال حاضر مي گويد ندارم بدهم . ملك را به او تحويل داده ام هيچ قرارداد و قول نامه ای ننوشته ايم و هيچ رسيدی بابت پول به او نداده ام . سند ملك را هم به او نداده ام . قانونی چه برخوردی می تونم با او بكنم ؟؟ بابت باقی مانده معامله چكی از او ندارم . لطفاً مرا راهنمايي كنيد .
(۲۰ تير ، ۱۳۹۰, ساعت --> ۴۰ : ۱۹)shekari_1347 نوشته است: [ -> ]سلام
ملكی دارم كه به يك دوست فروخته ام ٢/٣ ثمن معامله را پرداخت كرده. قرار بوده كه كل مبلغ را ظرف يك هفته بدهد يك ماه گذشته باقي مانده پول را نداده و در حال حاضر مي گويد ندارم بدهم . ملك را به او تحويل داده ام هيچ قرارداد و قول نامه ای ننوشته ايم و هيچ رسيدی بابت پول به او نداده ام . سند ملك را هم به او نداده ام . قانونی چه برخوردی می تونم با او بكنم ؟؟ بابت باقی مانده معامله چكی از او ندارم . لطفاً مرا راهنمايي كنيد .

سلام
در صورتی که ملک را به او فروخته اید و ایشان نیز شاهدی برای این موضوع داشته باشند بعید به نظر می رسد که بتوانید ملک خود را پس بگیرید .
شما دو راه برای این کار دارید .
راه اول اینکه کلاً منکر وجود معامله باشید و طی اظهار نامه ای از دوستتان بخواهید که ملکتان را به جهت نیاز شخصی تخلیه نماید . و ابنگونه وانمود کنید که ایشان مستاجر شما هستند و به جهت وجود دوستی هیچ قراردادی بین شما منعقد نگردیده است . در صورت عدم تخلیه میتوانید دادخواست تخلیه تقدیم نمائید .

راه دوم اینکه شما معامله واقع شده را قبول نمائید و دادخواست مطالبه مابقی ثمن معامله را از دادگاه بخواهید . در این خصوص نیز شما چون قولنامه یا قراردادی با هم ندارید باید موضوع و مقدار ثمن معامله را با شهادت شهود به اثبات برسانید .