انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: محاکم مالیاتی برای اعضای هییت مدیره
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
با سلام
اگر شخصی در یک شرکت جز اعضای هیئت مدیره باشد ولی حق امضا نداشته باشد(از پست مدیرعاملی تا عضو عادی) و از آن شرکت بعد از مدتی خارج شود وآن شرکت برای سال مالی که ایشان در آن عضو بوده است مالیات پرداخت نکرده باشند و حکم به واحد اجراییات بخواهد برود برای آن شخص که هیچ حق امضایی نداشته و هیچ برگه ای را امضا نکرده و در حال حاضر هم در آن شرکت نیست مشکلی پیش خواهد آمد؟
با تشکر
به نظر بنده با عنایت به اصول و مبانی و قوانین مالیاتی و با عنایت به قانون تجارت بله ولی عده ای از حقوق دانان معتقدند خیر اما هر سهامدار و یا عضو هیئت مدیره در همان بدو امر یا در زمان عضویت صورتجلسه قبول مسئولیت را امضاء نموده خواه این شخص در مدت مسئولیت تعهدی را امضاء نموده باشد یا نباشد همان امضاء قبول مسئولیت برای وی ایجاد مسئولیت نموده و همچنین سهامداران فقط به میزان سهام که بستگی به نوع شرکت این مسئولیت میباشد لذا بر اساس این استدلال شخص مسئول میباشد بجز مدیر عاملی که جزء سهامداران نبوده و هیچ سندی مالی را که دلالت بر دین مالی امضاء نکرده باشد(مانند چک و یا سفته)لذا این برداشت و نظر بنده بوده امیدوارم دوستان بزرگوار با استناد به مواد قانون تجارت و قوانین مالیاتی نظرات خود را بیان نمایند
سلام و با تشکر از پاسختون
شرکت مسئولیت محدود است و اگر عضو حق امضا نداشته باشد نسبت به مالیات باز متعهد است.
به نظر بنده بله قطعاً به اندازه سهم خود مسئول بوده