انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: جرم انگاری تر ک انفاق،حتی در مواقع استفاده ی زوجه از حق حبس!!!
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
با سلام خدمت اساتید گرامی و مخاطبان ارجمند
در خصوص مطلب ارسالی توسط استاد ارجمند،جناب خدایی فر عرضی داشتم که متاسفانه نتوانستم در همان پست ارسالی ارائه دهم لذا مجبورا در پستی علی حده ارسال نمودم که شاید برای عزیزان مفید واقع شود؛
رای وحدت رویه شماره633وماده642ق.م.ا به موجب تبصره ی ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده منسوخ گردیده اند و به تجویز تبصره ی مزبور ترک انفاق حتی در مواقع استفاده زن از حق حبس موجب پیگرد قانونی بوده و قابل مجازات می باشد!!!