انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: اکراه واجبار در انعقاد قراردادهای الکترونیکی
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
باسلام محضرشما اساتید محترم: لطفاً بفرمائید در انعقاد قراردادهای الکترونیکی اگر یکی ازطرفین به اکرا واجبار معامله را قبول نماید ،چگونه ما تشخیص بدهیم به اکراه واجبار بوده وتکلیف این معامله چه خواهد بود، به مستند قانون راهنمائی بفرمائید . باسپاس[/align]سید علی اشرف رضوی مجد

موفق باشید
با سلام خدمت مخاطب محترم به نظر بنده در قانون اکراه و اجبار تعریف شده ولی در عمل بار اثبات آن حدوداً نزدیک به صفر بوده چون اصولاً و قانوناً شخصی که مورد اکراه و اجبار قرار گرفته باید آنرا اثبات کند چون مطابق قانون و اصل اثبات بینه با مدعی بوده و در مورد اثبات مورد در موارد قراردادهای الکترونیکی هم همین مورد مصداق داشته اما اثباتش سخت تر از مورد قبل بوده لذا تقریباً غیر ممکن بوده و همچنین بنده تاکنون مشاهده نکردم که عملاً کسی توانسته باشد اکراه و یا اجبار را به اثبات برساند این نظر شخصی بنده بوده
باسلام حضور جناب کامیاب ومخاطب محترم
درتبیین پاسخ جناب کامیاب اکراه ازموارد بطلان عقدبیع میباشد لیکن اثبات آن ازطریق مراجع کیفری قابل اثبات سپس درمرجع حقوقی به استنادحکم کیفری قابل بطلان عقد بیع وبه تبع آن ابطال سند تنظیمی الکترونیکی میباشد

امکان تدلیس وجودداشته ودارداما امکان اکراه واجبار را بنده نیزدرحد صفرمیدانم