انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: اعتراض به رای اشتباه صادره از احدی از شعبات دیوان عالی کشور دراعاد
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
با سلام
درپرونده ای محکوم علیه طبق مواد684و689 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات محکوم علیه به تحمل سه سال حبس و پنجاه ضربه شلاق تعزیری محکوم و حسب نظریه کارشناس تامین دلیل مبلغ 46000000 ریال درحق شاکی محکوم نموده رای در دادگاه تجدید نظر تایید وابرام یافته .
حال یکی ازشعبات دیوان عالی کشور به استناد بند 6ماده 272 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری با تجویز اعاده دادرسی مستندا به مادمه 274همان قانون پرونده را جهت رسیدگی مجدد و تجدید محکمه به دادگاه هم ارز صادر کننده رای قطعه ارجاع نموده.
محکوم علیه دارای تعدد جرم کیفری بالغ بر حدود 13 فقره دادنامه اصدار و تایید یافته می باشد . پس از مشاوره با وکلای متعدد محترم نظر اکثریت دال بر صحت و درستی رای بدوی و تجدید نظر و تایید اشتباه رای شعبه دیوان عالی بود.
مستدعیست راهنمایی بفرمایید که چگونه می توان به رای و دستور اشتباه صادره ا از شعبه دیوان عالی کشور معترض گردید و از ادامه رسیدگی در شعبه هم عرض ممانعت نمود ؟
با تشکر
مخاطب محترم به نظر بنده بالاترین درجه و رتبه رسیدگی کننده به اعتراضات دیوانعالی کشور بوده لذا اعتراض به نظر دیوان معنی و مفهومی نداشته و باید همان نظر دیوان در مورد پرونده اعمال شود در ضمن در دیوان 5 قاضی خبره و با سابقه قضایی مشغول به رسیدگی بوده و امکان اشتباه بسیار پایین بوده حتی در حد صفر مگر موارد خلاف بر اثر رابطه و..... در این موارد هم هیچکاری نمیتوان کرد بجز تمکین به رای به این دلیل که عالیتری و انتهای رسیدگی دیوان بوده و باید صبور بود ولاغیر در ضمن وکیل قاضی و مرجع رسیدگی کننده نبوده و نیست و نظر وکیل یا وکلا و حتی دکترین حقوق برای خودشان محترم و للازم اجراء بوده نه مرجع عالی قضایی کشور به قول یکی از دوستان سواد و استدلال وکیل در مقابل مرجع قضایی اعمال نظر شخصی بوده نه قاطع دعوی لذا قاطع دعوی سند رسمی و نظر قاضی و اقرار صریح طرف دعوی بوده لذا باید تمیز بین وکیل و قاضی بسیار اهمیت دارد این نظر و برداشت شخصی بنده بوده