انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: اعمال ماده 18 - اعاده دادرسی
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
باسلام
لطفا در صورت امکان دراسرع وقت به این سوالات پاسخ دهید . سپاسگذارم
1- درتقاضای اعمال ماده 18، در حوزه استانها آیا فقط ریاست دادگستری استان مجاز به پذیرش ماده 18 می باشد یا معاونین وی نیز چنین صلاحیتی دارند؟
2- چنانچه درپرونده ای با ماده 18 موافقت ولیکن پرونده ی دیگری غیر از پرونده بررسی و موافت شده (اشتباها بصورت سهوی یا عمدی ) به دیوان عالی ارسال گردد، و دردیوان عالی با اعاده دادرسی در پرونده دوم موافقت شود آیا اشتباه صورت پذیرفته قابل پیگیری است یا خیر؟ از چه مرجعی میتوان پیگیری کرد؟
با تشکر
مخاطب محترم بنده نظر شخصی خود را در مورد سوالات شما به شرح ذیل بیان میکنم
1- درتقاضای اعمال ماده 18، در حوزه استانها آیا فقط ریاست دادگستری استان مجاز به پذیرش ماده 18 می باشد یا معاونین وی نیز چنین صلاحیتی دارند؟
اعمال ماده 18 در صلاحیت ریاست قوه قضائیه بوده و هست لذا ریاست فعلی قوه قضائیه آقای لاریجانی مسئولیت برسی اولیه وصول پرونده ها را یعنی در اصل برسی قابلیت اعمال ماده 18 را بدواً به روئسای دادگستری هر استان سپرده و روئسای دادگستری هر استان از تعدادی قاضی و کارشناس خبره استفاده کرده تا ابتدا هر پرونده را یک کارشناس بررسی سپس اعلان نظر نموده و آن پرونده در صورت موافقت آن نماینده به کمیسیون دیگر که سه نفر قاضی بوده ارجاع و آن گروه مجدداً بررسی و اعلان نظر نموده و در صورت توافق و اعلان نظر و موافقت جهت خواندن و اعلان نظر نزد خود ریاست دادگستری استان ارسال جهت تائید و ارسال به دفتر ریاست قوه قضائیه صورت خواهد پذیرفت و در آنجا گروه پنج نفره بررسی و اعلان نظر مینمایند و در صورت موافقت جهت نقض حکم به خود ریاست قوه ارسال و حکم نقض میشود این سیر رسیدگی اعمال تبصره 2 ماده 18 بوده که آقای لاریجانی مرسوم نموده
2- چنانچه درپرونده ای با ماده 18 موافقت ولیکن پرونده ی دیگری غیر از پرونده بررسی و موافت شده (اشتباها بصورت سهوی یا عمدی ) به دیوان عالی ارسال گردد، و دردیوان عالی با اعاده دادرسی در پرونده دوم موافقت شود آیا اشتباه صورت پذیرفته قابل پیگیری است یا خیر؟ از چه مرجعی میتوان پیگیری کرد؟
مخاطب محترم در مورد این سوال شما هیچگونه سهو یا عمدی در دیوان عالی کشور وجود ندارد اگر نظر شما پارتی بازی باشد بحثی منفک از بحث اصلی بوده و پارتی بازی نیز ممکن بوده در ضمن دیوانعالی کشور بالاترین مرجع قضایی در کشور بوده و صلاحیتهای آن مشخص و اگر هم بنا بع نظر شما عمد سهو یا پارتی بازی و....صورت پذیرفته باشد هیچ نهاد مادون نمیتواند مافوق را زیر سوال ببرد لذا تفکر در موارد مختلف یا صلاحیت و... عملی عبث و بیهوده بوده لذا خودتان را درگیر اینگونه موارد نکنید غیر قابل پیگیری و بی نتیجه میباشد زیرا دیوانعالی کشور از نظر مرتبه قضایی آخرین و بالاترین مقام و رتبه قضایی بوده و هست فقط دو مورد استثناء وجود دارد که عملاً بالاتر از دیوان عملکرد داشته 1)رهبر معظم انقلاب آیت الله خامنه ای 2)ریاست قوه قضائیه آقای لاریجانی :آنهم اختیارات خاص که قانون اساسی و رویه جاری آنرا تعریف نموده
این مطالب برداشت شخصی بنده از قوانین و رویه جاری میباشد