انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: تقسيم ارث
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
با سلام و احترام و قدرداني از زحمات شما و همکارانتان
ملکي بمساحت 270 متر مربع با ساختمان قديمي و با سند زمين وجود دارد که پس از فوت پدر مي بايست بنسبت 68.5 درصد برادر بزرگ 25.5 درصد برادر کوچک و 6 درصد خواهر ارث ببرند.(بدليل سهم بردن در گذشته) که وارثان روي اين امر توافق دارند. روند صدور سند جداگانه و تقسيم به چه صورت خواهد بود؟
تقسيم نامه کجا و توسط چه کسي تنظيم مي شود؟
آيا امکان تقسيم ملک بصورت درصد و با دقت بالاتر نيز وجود دارد؟ مثلا 68.462 درصد
(۷ آبان ، ۱۳۹۰, ساعت --> ۰۵ : ۱۵)فرهاد نوشته است: [ -> ]با سلام و احترام و قدرداني از زحمات شما و همکارانتان
ملکي بمساحت 270 متر مربع با ساختمان قديمي و با سند زمين وجود دارد که پس از فوت پدر مي بايست بنسبت 68.5 درصد برادر بزرگ 25.5 درصد برادر کوچک و 6 درصد خواهر ارث ببرند.(بدليل سهم بردن در گذشته) که وارثان روي اين امر توافق دارند. روند صدور سند جداگانه و تقسيم به چه صورت خواهد بود؟
تقسيم نامه کجا و توسط چه کسي تنظيم مي شود؟
آيا امکان تقسيم ملک بصورت درصد و با دقت بالاتر نيز وجود دارد؟ مثلا 68.462 درصد

سلام
درخواست افراز و تفکیک و صدور سند تفکیکی از اداره ثبت محل وقوع ملک انجام می گردد . تقسیم ملک بصورت دانگ یا سهم انجام می شود نه به درصد . مثلاً یک بیست و پنجم دانگ از شش دانگ مشاع .