انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: 2تا امضا بشت چک
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
من بشت چک شخصی را 2تا امضا کردم.طبق مطالبی که خواندم اگر تا 15 روز از تاریخ چک از من اسمی برده نشود بعد از آن نمیتوانند مبلغ چک را از من مطالبه کنند حتی اگر چک را تا 15 روز برگشت بزنند...
درست متوجه شدم یا خیر؟
سلام
بله همینطور هست
اگر دارنده ی چک تا15روز از سررسید چک آن را برگشت نزند طبق ماده۳۱۵قانون تجارت نمیتواند بر علیه شما طرح دعوی نموده و مبلغ را از شما مطالبه نماید