انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: فسخ قرار داد رهن آپارتمان
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
سلام
حدود یک ماه پیش یک واحد آپارتمان به مبلغ 43 میلیون تومان رهن کردم. در اجاره نامه قید شده هر کدام از طرفین که درخواست فسخ قرار داد دارند یک ماه زودتر همدیگر را مطلع کنند. و مبلغ یک ماه اجاره به عنوان جریمه بپردازند. با توجه به این بند لطفا راهنمایی کنید آیا در صورت درخواست تخلیه توسط مستاجر، مالک موظف به پرداخت مبلغ رهن ظرف یک ماه می باشد و یا می تواند از پرداخت آن خودداری کند؟ در صورت مخالفت مالک چه اقدامی باید انجام داد؟ چون قرار داد به صورت رهن بوده و اجاره ماهی 1000 تومان تایین شده مبلغ جریمه چگونه تایین می شود؟
ضمنا در قرار داد قید شده که پس از پایان قرار داد اگر مالک مبلغ رهن را بر نگرداند به ازا هر روز تاخیر 50 هزار تومان جریمه می پردازد آیا این بند شامل عدم باز پرداخت پول پس از گذشت یک ماه از درخواست لغو اجاره توسط مستاجر نیز می شود ؟ با تشکر
مخاطب محترم سوال شما به نظر بنده بسیار جالب بوده چون وقتی ملکی به رهن و اجاره داده میشود براساس رویه جاری دلاالان املاک میزان سهم بنگاه بر اساس تبدیل رهن بوده و اجاره بوده اما رویه محاکم مبلغ رهن بعنوان وجه قرض الحسنه بوده نه اجاره و مبلغ اجاره همان مبلغ مندرج میباشد لذا اگر مستاجر تقاضای تخلیه داشته باشد اولاً باید طی اظهار نامه باید مالک را مطلع سازد و همچنین پس از انقضای یک ماه بعد از ابلاغ باید دادخواست استرداد مبلغ مورد قرض الحسنه به همراه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ انقضای قرارداد را بدهد و همچنین دادخواست پرداخت خسارت ناشی از قرارداد را بدهد تا بتواند به حق خود برسد با توجه به این موارد اگر مستاجر زمان قابل توجهی از قراردادش سپری شود هم میتواند خسارت تاخیر تادیه دریافت و هم مبلغ خسارت ناشی از قرارداد را لذا ابتدا باید بار اثبات مهیا باشد و با توجه به وجود قرارداد اجاره مبین عدم نیاز مالک بوده و میتواند مستاجر از محل مورد رهن استیفای حقوق کند و یا را ه دیگر این است که پس از انقضای مهلت اظهار نامه دادخواست انتقال منافع عقد اجاره خود را از دادگاه بخواهد و یا در صورت عجله به صورت همزمان کلیه امور را انجام دهد این نظر و برداشت بنده در مورد مشکل شما بوده شاید دوستان نظرات بهتر و کاملتری داشته باشند
با کسب اجازه از جناب تیموری وحکمت ،ضمن تایید پاسخ ها در تکمیل آن:
اگر مستاجر هر زمانی که ملکی با شرایط بهتر یافت نمی‌تواند اجاره را پایان‌یافته تلقی کند مگر اینکه مالک و مستاجر برای خود در
طول مدت قرارداد، حق فسخ ایجاد کرده باشند (خیار شرط) مطابق قانون روابط موجر و مستاجر در سال 56، تخلیه ملک اجاره داده شده هم‌زمان با دریافت مبلغی که به عنوان رهن نزد موجر است، صورت می‌گیرد. اگر به هر دلیلی موجر دربازگرداندن مبلغ رهن به مستاجر کوتاهی و مستاجر در مطالبه حقوق خود به مشکلاتی برخورد کند می‌تواند از طریق تقدیم دادخواست به مراجع قضایی حقوق خود را مطالبه کند. در صورتی که مبلغ رهن کمتر از پنج میلیون تومان باشد، با مراجعه به شورای حل اختلاف حقوق خود را مطالبه می‌کند و اگر مبلغ رهن بیش از پنج میلیون تومان باشد، باید به دادگاه عمومی مراجعه کند؛ زیرا به دلیل بالا بودن مبلغ باید قبل از زمان صدور حکم از طریق توقیف اموال بلامعارض موجر، طلب خود را بگیرد
بهترین کار نوشتن اظهار‌نامه‌ای توسط مستاجر است که طی آن مقرر شود در قبال تخلیه ملک، مستاجر پولی را که به عنوان رهن نزد مالک قرار داده است، به بنگاه یا به حساب مستاجر واریز کند؛ در این صورت موجر نمی‌تواند مدعی هیچ چیز باشد. خسارتی که به مستاجر وارد می‌شود نیز از طریق این اظهارنامه قابل مطالبه است. این اظهارنامه یکی از مستندات دعوایی است که در صلاحیت دادگاه حقوقی قرار دارد و طی آن توسط مستاجر درخواست مطالبه پول رهن از دادگاه می‌شود
دریافت خسارت وارد شده به مستاجر توسط موجر به دلیل تاخیر در بازگرداندن مبلغ رهن شرایطی دارد که در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مورد اشاره قرار گرفته است؛ بر این اساس، تشخیص میزان خسارت وارده از طریق موجر به مستاجر طبق شاخص بانک مرکزی است و نه از طریق تشخیص کارشناس
همچنین طلبکار باید استحقاق دریافت خسارت را داشته باشد و باید به صورت کتبی و از طریق تقدیم اظهارنامه یا نامه به هر طریقی مطالبه کند. زمانی که مستاجر طلب خسارت می‌کند، اگر موجر تمکن مالی نداشته باشد، خسارت به مستاجر تعلق نمی‌گیرد؛ اما اگر خسارت وارده مستند به چک باشد از تاریخ سررسید چک، آن مبلغ طبق شاخص بانک مرکزی محاسبه می‌شود