انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: مشاعات ساختمان
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
سلام. ساکنین مجتمعی که در سند مالکیت آنان اتاق سرایداری به عنوان مشاعات قید شده است، قصد تبدیل آن را به انباری و تقسیم بین ساکنین دارند. حکم قانونی در این مورد چیست؟ همچنین ایا امکان اجاره دادن چنین واحدی از نظر قانونی وجود دارد؟
با تشکر
سلام
درقانون تملک آپارتمان ها وآئین نامه آن چنین صراحتی نشده امادرصورت تمایل تمامی ساکنین افراز وتفکیک توسط اداره ثبت بایدصورت بگیرد که قطعآ قابل افرازوتفکیک نیست اما قابل تبدیل به اناری میباشد.
اجاره دادن ان باموافقت تمامی ساکنین ایراد ندارداما اگراحد از مالکین یا مستاجرین که قائم مقام برمالک میباشد وحتی مجوز موافقت هم ندارد موافق نباشد ایراردارد.