انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: اجاره اپارتمان
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
در قرارداد اجاره شخص ثالثی از مستاجر ضمانت تضامنی کرده است که در صورت تخلف مستاجر اجاره بها را به موجر پرداخت کند وظیفه بستانکار چیست؟
مخاطب محترم به نظر بنده در ضمانت ثالث هیچگونه تاثیری در ماهیت اجاره و در حقوق مستاجر نداشته و ندارد و تنها مزایای این کار و در یافت ضامن ثالث موجبات دلگرمی موجر را ایجاد نموده و در صورت عدم پرداخت اجاره توسط مستاجر موجر میتواند به اتکای ضمانت صورت گرفته جهت استیفای حقوق قانونی خود به هر دوشخص منفرداً متفقاً رجوع کند و در نهایت در صورت عدم پرداخت اجور باید به هردو رجوع کرد والا هیچ تاثیر مثبتی در عقد اجاره ندارد فقط در وصول مطالبات اهمیت این امر مشخص میگردد چون عملاً عقد بین موجر و مستاجر صورت پذیرفته نه شخص ضامن و اگر هم در عقد مسئولیتی بجز مسائل مالی در عقد بیان شده باشد با توجه به مقتضای عقد تعهدات غیر مالی نافذ نبوده چون خلاف قانون بوده لذا از نظر کلی تنها دلگرمی سهولت مطالبات موجر بوده این نظر شخصی بنده بوده
با سلام.ضمن تایید پاسخ جناب کامیاب تیموری در ادامه مطالب گفته شده لازم است بدانید که در صورتی که تخلف از پرداخت اجاره بها از جانب مستاجر قبل از تحویل عین مستاجره از جانب موجر باشد موجر حق دارد معامله به مثل کند و مورد اجاره را تحویل ندهد.ولی ‏‏‏هر گاه امتناع مستاجر بعد از تحویل عین باشد موجر باید اجبار مستاجر و ضامن او را منفردا یا مجتمعا درخواست کند.منتها اگر اجاره نامه رسمی ‏‏‏‏‏باشد،این اجبار از راه تقاضای صدور اجرائیه انجام میشود و در سایر موارد باید برای مطالبه اجاره به دادگاه رجوع کرد.ضمنا تاخیر در پرداخت اقساط اجاره یا امتناع از تادیه آن به موجر حق فسخ نمی دهد،جز در مورد املاک قید شده در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356[/color][/b][/font][/size]