انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: قرار موقوفی تعقیب یعنی چه؟
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
با سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان

بنده در یک پرونده که شخصی در آن ملک مورد اجاره بنده را تصرف عدوانی کرده بود با وساطت قاضی رضایت دادم و قرار موقوفی تعقیب برای ایشان صادر شده است .
1- معنی قرار موقوفی تعقیب یعنی چه؟
ایشان در پرونده های دیگر خانوادگی علیه اینجانب به عنوان شاهد معرفی شده اند و بنده نسبت به ایشان به دلیل پرونده مذکور و دشمنی ایشان با بنده و شهادت ایشان جرح وارد نموده ام .
2- آیا با توجه به قرار صادره جرح بر ایشان وارد است. با تشکر
سلام
طبق ماده 6 ق.ا.د.ع.ا.ا.ک که مقرر می داردتعقیب امر جزایی و اجرایی مجازات که طبق شروع شده موقوف نمی شود مگر در موارد زیر:
اول: فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات های شخصی
دوم : گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت
سوم: مشمولان عفو
چهارم :نسخ مجازات قانونی
پنجم: اعتبار امر مختومه
اعلام کذشت شما یا به عبارتی رضایت ازموارد جرح گواه درپرونده حقوقی نیست زیرا قاضی درپرونده منجربه گذشت واردماهیت شکایت نشده وتحقیقات خودراکامل ننموده چه بسا منجر به قرارمنع تعقیب میگردید
درپرونده های کیفری بستگی به نوع شکایت وطرفین شکایت ارشاد به ترک محاکمه میکنم نه اینکه گذشت شاکی
بااجرای قانون مجازات اسلامی قرارترک تعقیب هم به قرارموقوفی تعقیب اضافه گردیده وآن درصورتی میباشد که درجرائم دارای جنبه خصوصی شاکی میتواند قبل از صدورکیفرخواست ترک تعقیب نماید ودرمدت یکسال فقط یرای یکبار مجوز تعقیب مجدد همان پرونده را دارد