انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: وکیل در توکیل
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
با سلام
لطفا مراحل وکالت در توکیل را تا زمانی که وکالت نامه روی پرونده قرار می گیرد توضیح دهیدبخصوص مراحلی را که باید در دادگاه رعایت نمود

متشکرم
(۱۱ مهر ، ۱۳۹۰, ساعت --> ۳۸ : ۰۱)ali ghaderi نوشته است: [ -> ]با سلام
لطفا مراحل وکالت در توکیل را تا زمانی که وکالت نامه روی پرونده قرار می گیرد توضیح دهیدبخصوص مراحلی را که باید در دادگاه رعایت نمود

متشکرم

سلام
متاسفانه منظورتان از مراحل وکالت در توکیل را متوجه نشدم . لطفاً بیشتر توضیح دهید .