انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: آلودگی محیط کار(لطفا فوری پاسخ دهید)
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
سلام
محیط کار یکی از آشنایان ما در فضاییست که به دلیل سر و کار داشتن با مواد شیمیایی هوایی آلوده دارد حالا بعد چند سال خانواده یکی از بازنشستگان آنجا از آنجا شکایت کردند که هوای آلوده آنجا باعث از بین رفتن ریه اون فرد بازنشسته شده و سرانجام فوت ایشون شده وظاهرا کاشف به عمل آمده که اکثریت کارمندان اونجا دو تا سه سال بعد از بازنشستگی فوت می کنند.
خواستم کمی در اینباره توضیح دهید که اگر این موضوع ثابت بشه که اون شرکت تخلف داشته و باعث آسیب دیدن کارکنانش شده خسارت یا چیزی مانند این شامل بقیه کارکنان البته در صورتیکه شکایت کنند میشه و اگر میشه راهنمایی کنید که چطور میتونند حقشون رو بگیرند .اگر ممکنه درباره این موضوع و موضوعات مشابه این توضیحی به طور کلی هم بدهید.
ممنون
لطفا فوری پاسخ دهید.
سلام
عرض شودحضورتان بنده تجربه ای درخصوص قانون کارندارم واصولآ درچنین موردی اظهارنظر نمی نمایم علی ایحال چون پرسش قبلآ مطح شده پاسخ درحداقناع وجدان حضرتان ارائه خواهم نمود

به فرض که شرکت موصوف ازمواردمخل سلامتی باشد کارفرما یا به عبارتی مدیرشرکت مکلف است اصول ایمنی من جمله ماسک رابرای کارکنان فراهم نمایددرصورت عدم رعایت مسئولیت مدنی وکیفری چنانچه عامدا باشددارد

درخصوص ساکنین اطراف کارخانه ،چرا تابحال نسبت به این موضوع اعتراضیه ای به سازمان بهداشت ودرمان ارائه نگردیده است؟
آیا تمامی بازنشستگان فوت شده از کارکنان آن کارخانه بوده اند؟ چون مورد اینچنینی ممکن است وجودداشته باشد که عرفآ نه قانونآ مورد حمایت کارخانه قرارمیگیرند

قانونگذار برای کارهای سخت وزیان آور خصوصآ مواد شیمیائی شرایطی ایجادنموده که بعضآ با 15سال سابقه کارمیتوانندبازنشسته شوندآیا کارکنان آن کارخانه ازاین حق مکتسبه قانونی برخورداربوده یا 30سال خدمت نموده اند اند؟
به هرحال شکایت حق قانونی بزه دیده ورسیدگی تکلیف قانونی مرجع صالحه میباشد