انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: تعارض ادله
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
سلام
آیا در مقابل ادعای خواهان مبنی بر اینکه ایشان معسر از پرداخت مهریه هستند و به شهادت شهود استناد نموده اند تا خواسته خود را ثابت نماید خوانده نیز می تواند در جهت رد ادعای خواهان و دفاع برای اثبات توانایی مالی او به شهادت شهود استناد نماید یعنی شهود خود را به دادگاه معرفی کند ؟

با تشکر [/align]
(۱۱ مهر ، ۱۳۹۰, ساعت --> ۳۵ : ۰۰)ali ghaderi نوشته است: [ -> ]سلام
آیا در مقابل ادعای خواهان مبنی بر اینکه ایشان معسر از پرداخت مهریه هستند و به شهادت شهود استناد نموده اند تا خواسته خود را ثابت نماید خوانده نیز می تواند در جهت رد ادعای خواهان و دفاع برای اثبات توانایی مالی او به شهادت شهود استناد نماید یعنی شهود خود را به دادگاه معرفی کند ؟

با تشکر [/align]

سلام
دوست عزیز تنها را اثبات داشتن توانایی مالی خواهان مدعی اعسار معرفی اموال ایشان است . چرا که شهادت شهود صرفاً یک ادعا است که باید ثابت شود .