انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: نحوه شکایت از قاضی دادگاه بدوی و تجدید نظر
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
با سلام
آیا امکان طرح شکایت از قاضی دادگاه بدوی و تجدید نظر به علت عدم دقت در رسیدگی وجود دارد؟ نحوه آن چکونه است؟با تشکر