انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: درخواست مهريه و دادخواست طلاق زوجه
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
صفحه‌ها: 1 2
سلام
در تجدیدنظرخواهی نسبت به طلاق،الزام به تمکین متعاقب ان درصورت عدم تمکین نفقه بی اثرنخواهدبوداگر پرونده متوجه اینجانب باشد پرداخت خواهم نمودچون یک اشتباه حقوقی میتواند پرونده های دیگرت را به نفع خانمت قطعی نماید.
البته درمورد اینچنینی تا بحال برخوردنداشته ام از نظر دوستانم نسبت به پاسخ مدد میخواهم
با سلام خدمت دوست گرامی جناب حکمت و جناب عزیزی که بیانات خود را خالصانه بیان نموده اند بنده بعنوان یک حقوق دان عقیده دارم یک وکیل و یا یک مشاور حقوقی کارش و نتیجه حاصله از تفکراتش در نتیجه دادن یک پرونده همانند یک پزشک بوده به این توضیح که وقتی شخصی بیمار است اگر تمام حالات و اثرات حاصله از بیماری را کامل و به موقع بیان نکند و یا در مورد بیماری خود نزد پزشک از سر خجالت و یا عقاید شخصی و یا موقعیت شغلی و... از بیان کلیه موارد خود داری کند هیچگاه آن پزشک نمیتواند آن بیمار را درمان کند و یا راه درمان درستی را پیش بگیرد پس وکیل در پرونده نیز همین حالت را داشته لذا مخاطب محترم بنده نمیدانم شما چرا اینهمه اظهار نامه ارسال نموده اید و وقت خود را بیهوده صرف نموده اید و کدام بیسوادی شما را به ارسال اینهمه اظهار نامه تشویق نموده چون به نظر بنده در عالم حقوق در چنین مواردی ارسال یکبار اظهارنامه کفایت میکند و تا این حد که اصولاً در چنین موارد ارسال اظهار نامه وقت تلف کردن است و یا اینکه چه دلیلی بر رسیدگی هم زمان کلیه پرونده ها در یک شعبه وجود دارد و یا مشاور شما بیان ننموده وقتی شکایت کیفری ترک انفاق مطرح بوده و هم زمان و در شرف رسیدگی کیفری دادخواست ترک انفاق داده شود دادگاه کیفری تکلیف به صدور قرار اناطه داشته و موارد بسیار دیگر لذا به نظر بنده اگر اظهارات حضرتعای درست باشد قاضی رسیدگی کننده تخلف انتظامی نموده ولی بنده احساس میکنم بنا به دلایل شخصی مخاطب محترم کلیه موارد ما وقع را بیان ننموده چون هیچ قاضی نمیتواند بدون دلیل قانونی گواهی عدم سازش صادر نماید مگر به واسطه امری که موجبات اینگونه گواهی را فراهم آورد یا محقق شدن شروط عقدنامه و یا عسروحرج زوجه پس ابتدا دلیل و ملاک صدور حکم باید مشخص شود تا بتوان دفاع درستی از موکل نمود از این بیانات میخواهم نتیجه بگیرم مخاطب ریز دلیل صدور حکم را بیان نفرموده اند لذا بنده به ایشان راهنمائی میکنم تا زمان باقی است کلیه مدارک خود را جمع آورد و نزد یک وکیل با تجربه و ماهر رفته تا ایشان را کامل و دقیق ارشاد نمایند چون بیانات بنده و دوستان بدون روئیت اسناد و مدارک و مشاوره حضوری فاقد اثر بوده و چیزی جز متبادر شدن سوالات بیشتر برای مخاطب نداشته اگر خواستید با تلفن جناب خدائی فر در بالای انجمن تماس و از مشاوره حضوری انجمن بهره مند شوید در ضمن نز هر کس جهت مشاوره میروید توصیه میکنم ابتدا کلیه اسناد و مدارک خود را همراه داشته باشید به همراه صداقت ممنون از حوصله دوستان این نظر شخصی بنده بوده
صفحه‌ها: 1 2