انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: سوال ، فیلم ستایش...
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
با سلام خدمت اساتید و مخاطبان گرامی

موضوعی برایم خیلی جالب آمده و ذهنم را مشغول خود ساخته این است که:

امشب وقتی فیلم ستایش را می دیدم ماجرای عقد نازگل با آن پسر(محسن)بود

بنظرتان چرا عاطفه به ستایش گفت اگر عقد را هم برهم نزنید عقد باطل است؟

آیا اشکال در شناسنامه ی جعلی نازگل هست؟

یا اینکه نازگل و محسن خواهر و برادر رضائی در خواهند آمد؟
با سلام خدمت دوستان به نظر بنده در این مورد به صورت ریز در این موضوع می خواسته تقریباً شرایط عقد نکاح را از نظر ماهیت و جنس و نوع و رضایت ولی قهری و موارد بسیار دیگر را از منظر حقوقی بیان و برسی کند تا هم از منظر حقوقی و هم از نظر اجتماعی اشکالات شرعی و حقوقی اینگونه موارد و موارد نظیر این را به آگاهی مخاطبان برساند که هم جنبه آموزشی و هم جنبه اجتماعی داشته باشد. اگر سریال در آینده مطابق کلیه موازین شرعی و حقوقی پیش برود و تفاسیر شخصی دخیل نشود این نظر بنده بوده
باسلام
سریال دارای نکات مثبت آموزنده ای وبعضآ تذکر نکات منفی میباشد
درحقیقت پرونده ای رابررسی میکند که به ندرت میتوان درعالم واقع تصورنمود
دراین سریال ازحقوقدان استفاده شده با اینکه شوهر عاطفه که یک سردفتر اسنادرسمی است به پاسخ ستایش که آیا میشود آدرس ولی قهری فرزندان را پیداکند که ایشان پاسخ داد
بله ،دوستی درثبت احوال دارد که چنین کاری رابرایش انجام خواهدداد(حکومت روابط برضوابط)
دوستان مستحضرهستید دراصل بیست ودوم قانون اساسی کارومسکن و...ازتعرض مصون میباشد مگربه حکم قانون که درسریال موصوف براحتی توسط رابطی آدرس ولی قهری بدون دادخواست اذن قانونی اخذ میشود
تا ببینیم آخر سریال آموزنده ازمنظر حقوق چه خواهد شد؟
با سلام خدمت جناب حکمت و آقای تیموری گرامی
مقاله ی ارسالی بنده تحت عنوان اجازه ی ولی در عقد نکاح ،
مسائل حقوقی پیش آمده در فیلم ستایش را نقض می کند!
حال کدام درست باشد(مقاله یا فیلم)الله اعلم...