انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: نحوه گرفتن وام از ستاد دیه
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
با سلام
فردی به موجب رای قطعی ، محکوم به پرداخت مبلغ یکصد میلیون تومان بابت بدهی شده است( به استناد سند عادی ) و اجراییه صادر شده است و مهلت ده روزه اجراییه تمام شده ولی هنوز جلب نشده است ، ایا فرد محکوم میتواند قبل از بازداشت به ستاد دیه مراجعه کند و در خواست وام کند ؟ ( لازم به ذکر است دادخواست اعسار هم نداده است )
ایا در صورت موافقت ستاد دیه با پرداخت وام ، امکان بازداشت وجود دارد ؟
سلام
دوست عزیزبنده دربدو ورود به انجمن درپست ارسالی خودم به شماره11سئوالی نمودم ودوست ارجمندم جناب آقای تیموری که درآنزمان اندک آشنائی با ایشان نداشتیم پاسخی عالی باورود به مباحث علمی به بنده ارائه فرمودندپاسخ بی ارتباط به سئوال شما نیست پیشنهاد میکنم آنرا مطالعه فرمائید
موضو ع آن هم چنین بود
موضوع: آیاچکی که توسط ذینفع مطالبه حقوقی نشده قابل تقسیط هست

واما درخصوص پرسش شما پاسخ منفی است چه اگر ستاد دیه بخواهد چنین پول هایی بدهد که نامش ستاد دیه نخواهد بود بلکه به ستاد مستاجرین یا کاسب های محکوم علیه بدهکاران مالی تغییر نام خواهددادزیرا هر مستاجری جهت پرداخت قرض الحسنه رهن خانه یا کاسبی جهت ارتقای شغل خود باشرایط فعلی با تبانی باآشنایان خود حکم قطعی سپس اجرای حکم وبعدش مطالبه از ستاد دیه خواهد نمود وقضیه دیه واساس تشکیل ستاد که به حق مشکل گشای آحاد جامعه بدهکاران زندانی بوده را لوث خواهد نمود
ضمن اینکه ستاد دیه هم درچنین مواردی بسیار هوشارتر ازبنده هستند.