انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: مشکل پارکینگ
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
با سلام.
آپارتمانساز برای 11 واحد مسکونی خود فقط توانسته از شهرداری 8 پارکینگ را تامین کند ولیکن در مبایعنامه به تمام 11 واحد هم پارکینگ فروخته است (بدون قید نوع پارکینگ اعم از اختصاصی و مزاحم یا جلو-عقب). هنوز سندها آماده نیست و یک واحد برای پارکینگ ما مشکل ایجاد کرده و موجب درگیری و شکایت شده است. آپارتمانساز بنده را تهدید به ندادن پارکینگ مینماید. میخواهم بدانم تکلیف آپارتمانساز و اینجانب چه خواهد شد؟ آپارتمانساز چگونه میتواند به بیش از 8 واحد پارکینگ دهد؟
درضمن اینجانب تاکید بر گرفتن پارکینگ دارم نه واحد بدون پارکینگ (دریافت مبلغ پارکینگ از آپارتمانساز و عدم دریافت پارکینگ)
با تشکر.
مخاطب گرامی پاسخ شما قبلاً توسط دوست گرامی آقای خدائی فر داده شده به تاپیکهای قبلی که سوال طرح نموده بودید مراجعه کنید