انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: ایجاد تغییر در قولنامه
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
با سلام.
اگر یک بنگاهی قولنامه یک واحد آپارتمان را هنگام فروش دچار تغییر کرده باشد طوری که در پشت قولنامه اضافه کرده باشد: این واحد (واحد1) دارای یک پارکینگ مشترک با واحد 1 و 7 دارد. و در ضمن خود بنگاهی نیز خریدار این واحد باشد و در قولنامه جدید به خود یک پارکینگ کامل اختصاص دهد. آیا این کار از نظر قانونی درست است یا خیر؟ و اگر جرم است چگونه میتوان این مورد را ثابت کرد. و اینکه معنی پارکینگ مشترک چیست؟ آیا همان پارکینگ مزاحم است؟

با تشکر
سلام
دوست عزیزقراردادعقدی است دارای صیقه ایجاب وقبول وفی المجلس حال چنانچه خارج از عقدمذکور قراری گذاشته شودبستگی به قبول طرفین قرارداددارد
به نظربنده آنچه درظهرقولنامه ها تحت عنوان الزامات طی قراردادوپس ازآن آورده میشود صرفآ با امضای طرفین و2گواه میتوان آنرا لازم الاجراء تلقی نمودآنرا نمیتوان ازملحقات قراداد تصورنمود
تانظردوستان چه باشد

........................................................................................................................
مخاطب محترم با عنایت به بیانات دوست گرامی جناب حکمت علاوه بر عرایض ایشان شما باید ابتدا و انتهای هر خط را با علامت در زمان عقد ببندید که نشود الحاقاتی انجام داد در ضمن قراردادی که توسط بنگاه تنظیم شده سه نسخه بوده هرگونه تغییرات بدون درج در سه نسخه قابلیت اجرائی نداشته مگر در مواردی که طرفین حد اقل در دو نسخه و یا فقط در نسخه ذینفع هرگونه اضافات صورت پذیرفته باشد یعنی در نسخه شما پارکینگ مشترک یا مزاحم قید شود و مورد تائید طرفین با شرایطی که جناب حکمت بیان نموده صورت پذیرد در غیر اینصورت شما میتوانید علیه شخصی که این اضافات انجام داده شکایت جعل و سوء استفاده نمائید این نظر بنده بوده