انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: نحوه اجرای حکم
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
با سلام
فردی با دادنامه قطعی محکوم به پرداخت محکوم به شده و اجراییه صادر شده است . اگر محکوم ظرف مهلت 10 روزه اموالی معرفی نکند ایا می توان بلافاصله پس از انقضا 10 روز درخواست بازداشت کرد و محکوم را جلب کرد ؟ ایا حکم ورود به مخفی گاه میدهند؟
با سلام خدمت دوستان گرامی
بله با انقضای مهلت 10 روزه می توان تقاضای ماده 2 نمود(جلب) و اگر لازم باشد مجوز ورود به مخفی گاه را نیز صادر می کنند
سلام
درتکمیل پاسخ دوست ارجمندم آقای عزیزی اجرائیه ازطرف دادگاه صادروبه محکوم علیه ابلاغ میشودحال چنانچه دراثناء مهلت 10روزه ترتیبی برای پرداخت محکوم به یا مالی معرفی نمود که بتوان از آن باحراج استیفای بدهی نمود موضوع منتفی است بحث حراج ومزایده وووووخواهد رسید درغیر اینصورت پرونده به اجرای احکام خواهدرفت

دراجرای احکام حکم توقیف مال توسط ضابط با ورود به منزل صادرخواهد شد ناگفته نماند ازاین مرحله که عرض کردم نینم عشردولتی راهم محکوم علیه باید پرداخت نماید حتی ازمحکوم به مهمتر میشود
حال اگرمالی بدست نیامددخواست اعمال قانون محکومیت های مالی خواهدشددستور بازداشت باورود به مخفیگاه طی تشریفات قانونی صادرخواهدگردید

ازپاسخ دوستانم بهره مند خواهیم شد