انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: تصادف غيرعمدي
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
سلام . چند روز پيش در جلوي درمدرسه دخترم تصادف مي نمايد از راننده ماشين شكايت نمودم ولي متاسفانه راننده حاضر نيست هيچ يك از هزينه هاي درماني دخترم را بپردازد از داديار پرونده تقاضاي خسارت كردم و گفتم كه دخترمن دانش آموز بوده و اين تصادف منجر به آسيت ديده گي دست راست دخترم شده كه باعث افت و ركود تحصيلي شده ولي ايشان تقاضاي مرا نپذيرفت و گفت به شما فقط ديه از ببيمه نامه راننده تعلق مي گيرد لطفا" كمكم كنيد اين شب عيد كه كارمند هم مي باشم چگونه ميشود هزينه هاي درماني را بگيرم . ضمنا درگزارش كروكي راننده مقصر شناخته شده . ممنون
سلام
برادرگرامی باتوجه به غیر عمد بودن تصادف متهم صرفآ تکلیف بر پرداخت دیه ازجنبه خصوصی دارد نه پرداخت نقدی حال راننده مقصر اگربیمه نامه معتبر داشته باشدازبیمه نامه خوداستفاده مینماید ضمن اینکه برای راننده درصورت قصورازنظامات راهور کیفرخواست صادرمیگرددو محکوم به پرداخت جزای نقدی درحق صندوق دولت خواهد گردید ضمنا ،شما میتوانستید باتوجه به کروکی صادره بدون پرداخت هرگونه وجهی فرزند خودرادربیمارستان های دولتی درمان مینمودید

طریق مصالمت آمیز وپرداخت مبلغی ازهزینه درمان توسط راننده وارائه رسید درقبال آن به وی جهت کسرازدیه متعلقه بحث دیگری است که میتوانید باراننده درمیان بگذارید شاید راضی به مساعدت باشد
ازنظردوستانم تبعیت مینمایم
سلام . ممنون از راهنمائي شما فقط عرض كنم در بعضي جاها اينطور به من راهنمائي شده كه :
1- ميتونم وقتي پرونده به دادگاه ارسال شد اين موضوع را درخواست كنم
2- يا به شوراي حل اختلاف مراجعه كنم
سلام
این امر میتواند صحت داشته باشد و طبق قانون مسئولیت مدنی مجنی علیه به هزینه های درمان و سایر هزینه های ایجاد شده توسط جرم خویش ؛ محکوم گردد
اما همانطور که دوست عزیز جناب حکمت فرمودند مداوای مجروحین تصادفات رایگان صورت می گیرد و هزینه ی آن برعهده ی بهداشت است و بیمه 10درصد از هزینه ی صورت گرفته را به بهداشت خواهد پرداخت
با سلام خدمت مخاطب محترم و دوستان بزرگوار جناب عزیزی و حکمت پاسخ دوستان بجا و درست بوده ولی چیزی که وجود دارد با توجه به رویه قضایی به نظر بنده هیچگونه وجهی از طرف بیمه به شاکی خصوصی تا قطعیت حکم پرداخت نخواهد شد جز مواردی که دوستان بیان نمودند که هزینه در مان را از محل صندق ویژه دولت پرداخت میشود فقط در زمان تصادف و در ادامه درمان کلیه هزینه ها به عهده خودتان بوده لذا عده ای از مردم فکر میکنند هم میتوانند دیه بگیرند و هم هزینه درمان در هر صورت از نظر قانونی و رویه قالب هزینه درمان از محل دیه بوده این نظر شخصی بنده بوده شاید دوستان نظر کاملتری داشته باشند