انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: خودروی مفقودی؟
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
سلام. در ازای طلبی بدهکارخودرویش را بنام شخص طلبکار میزند . اما خودرو در دست شخص ثالثی بوده و خریدار با علم به این موضوع معامله را انجام میدهد. شخص مالک خودرو(خریدار) چگونه میتوان خودرو را تصاحب کند؟
با سلام خدمت مخاطب محترم با توجه به توضیح حضرتعالی به نظر بنده صاحب سند رسمی مالک خودرو بوده و میتواند در هر زمان که بخواهد با اثبات مالکیت و همچنین دلایل مربوطه مبنی بر امانت بودن خودروی مذکور با ارائه دادخواست تقاضای استرداد خودرو را نماید اما اگر ثابت شود انتقال سند بر اساس معاملات ربوی بوده و یا بابت وثیقه و موارد دیگر باشد این موضوع شرایط دیگر را خواهد داشت این نظر شخص بنده بوده