انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: اثبات رباخواري
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
با سلام
من از يكي اقوام مبلغ چهل ميليون تومان دريافت كردم كه قرار سد ماهانه پنج در صد سود پرداخت نمايم در قبال اين مبلغ چهل ميليون سفته بابت اصل پول ودوميليون سفته بابت سود ضمانت دادم چون اين پول براي شركت دريافت كرده بودم روي سفته هارو مهروامضا شركت را زدم پس ازسه ماه پرداخت سود ده ميليون از اصل مبلغ رانيز پرداخت نمودم و ده ميليون سفته را گرفتم و سه ماه ديگر نيز سود پرداختم وليكن به دليل اينكه شركاي من سرمن كلاه گذاشت نتوانستم مابقي سودواصل پول را پرداخت نمايم چون ايشان از اشنايان بنده بود به توصيه همسرم ده ميليون سفته كرفته بودم را برگرداندم تا بتواند با شكايت بروي سفته ها هم اصل پول را وهم هزينه هاي دادرسي را استرداد نمايد ولي ايشان پس از چندي از همسر بنده به عنوان شاهد پشت سفته هارو امضا گرفت و ازايشان بعنوان ضامن شكايت نمود وجهت گذشتن زمان ونيز عدم حضور ايشان در دادگاه به عنوان مجهول المكان معرفي نمود ما نيز زماني متوجه شديم كه تقريبا تمام كارهارو ايشان انجام داده بودند وحكم جلب همسر بنده را گرفته بود ما توانستيم يك بار واخواست بزنيم چون هزينه واخواست را نداشتيم از اعصار استفاده نموديم ولي چون قبول نشد ايشان پس از چندي توانستن مجددا حكم جلب همسر بنده را بگيرند من نيز براي اينكه ايشان نتوانند همسر بنده را جلب نمايند ايشان را محل زندگيمان را جابجانمودم ودر عين حال درخواست اعصار از پرداخت نمودم كه دادگاه ما براي روز 90/7/27 ميباشد .سوال بنده اينست چگونه ميتوانم ثابت كنم كه ايشان ربا گرفته اند. همچنين به بدادگاه بگويم كه ايشان مبالغي را از بنده گرفته اند كه اصل مجرا را براي دادگاه شرح ندادهان. باتشكر كريمي
(۲۳ شهريور ، ۱۳۹۰, ساعت --> ۲۵ : ۱۰)ahkarimi نوشته است: [ -> ]با سلام
من از يكي اقوام مبلغ چهل ميليون تومان دريافت كردم كه قرار سد ماهانه پنج در صد سود پرداخت نمايم در قبال اين مبلغ چهل ميليون سفته بابت اصل پول ودوميليون سفته بابت سود ضمانت دادم چون اين پول براي شركت دريافت كرده بودم روي سفته هارو مهروامضا شركت را زدم پس ازسه ماه پرداخت سود ده ميليون از اصل مبلغ رانيز پرداخت نمودم و ده ميليون سفته را گرفتم و سه ماه ديگر نيز سود پرداختم وليكن به دليل اينكه شركاي من سرمن كلاه گذاشت نتوانستم مابقي سودواصل پول را پرداخت نمايم چون ايشان از اشنايان بنده بود به توصيه همسرم ده ميليون سفته كرفته بودم را برگرداندم تا بتواند با شكايت بروي سفته ها هم اصل پول را وهم هزينه هاي دادرسي را استرداد نمايد ولي ايشان پس از چندي از همسر بنده به عنوان شاهد پشت سفته هارو امضا گرفت و ازايشان بعنوان ضامن شكايت نمود وجهت گذشتن زمان ونيز عدم حضور ايشان در دادگاه به عنوان مجهول المكان معرفي نمود ما نيز زماني متوجه شديم كه تقريبا تمام كارهارو ايشان انجام داده بودند وحكم جلب همسر بنده را گرفته بود ما توانستيم يك بار واخواست بزنيم چون هزينه واخواست را نداشتيم از اعصار استفاده نموديم ولي چون قبول نشد ايشان پس از چندي توانستن مجددا حكم جلب همسر بنده را بگيرند من نيز براي اينكه ايشان نتوانند همسر بنده را جلب نمايند ايشان را محل زندگيمان را جابجانمودم ودر عين حال درخواست اعصار از پرداخت نمودم كه دادگاه ما براي روز 90/7/27 ميباشد .سوال بنده اينست چگونه ميتوانم ثابت كنم كه ايشان ربا گرفته اند. همچنين به بدادگاه بگويم كه ايشان مبالغي را از بنده گرفته اند كه اصل مجرا را براي دادگاه شرح ندادهان. باتشكر كريمي

سلام
در صورتی که شاهدی برای این موضوع دارید میتوانید ادعا نمایید . همچنین نحوه پرداخت ها و مبالغ را باید خودتان بررسی نمائید و به گونه ای تنظیم کنید که دادگاه را اقناع نمائید .
(۲۷ شهريور ، ۱۳۹۰, ساعت --> ۲۶ : ۲۱)vakil نوشته است: [ -> ]
(۲۳ شهريور ، ۱۳۹۰, ساعت --> ۲۵ : ۱۰)ahkarimi نوشته است: [ -> ]با سلام
من از يكي اقوام مبلغ چهل ميليون تومان دريافت كردم كه قرار سد ماهانه پنج در صد سود پرداخت نمايم در قبال اين مبلغ چهل ميليون سفته بابت اصل پول ودوميليون سفته بابت سود ضمانت دادم چون اين پول براي شركت دريافت كرده بودم روي سفته هارو مهروامضا شركت را زدم پس ازسه ماه پرداخت سود ده ميليون از اصل مبلغ رانيز پرداخت نمودم و ده ميليون سفته را گرفتم و سه ماه ديگر نيز سود پرداختم وليكن به دليل اينكه شركاي من سرمن كلاه گذاشت نتوانستم مابقي سودواصل پول را پرداخت نمايم چون ايشان از اشنايان بنده بود به توصيه همسرم ده ميليون سفته كرفته بودم را برگرداندم تا بتواند با شكايت بروي سفته ها هم اصل پول را وهم هزينه هاي دادرسي را استرداد نمايد ولي ايشان پس از چندي از همسر بنده به عنوان شاهد پشت سفته هارو امضا گرفت و ازايشان بعنوان ضامن شكايت نمود وجهت گذشتن زمان ونيز عدم حضور ايشان در دادگاه به عنوان مجهول المكان معرفي نمود ما نيز زماني متوجه شديم كه تقريبا تمام كارهارو ايشان انجام داده بودند وحكم جلب همسر بنده را گرفته بود ما توانستيم يك بار واخواست بزنيم چون هزينه واخواست را نداشتيم از اعصار استفاده نموديم ولي چون قبول نشد ايشان پس از چندي توانستن مجددا حكم جلب همسر بنده را بگيرند من نيز براي اينكه ايشان نتوانند همسر بنده را جلب نمايند ايشان را محل زندگيمان را جابجانمودم ودر عين حال درخواست اعصار از پرداخت نمودم كه دادگاه ما براي روز 90/7/27 ميباشد .سوال بنده اينست چگونه ميتوانم ثابت كنم كه ايشان ربا گرفته اند. همچنين به بدادگاه بگويم كه ايشان مبالغي را از بنده گرفته اند كه اصل مجرا را براي دادگاه شرح ندادهان. باتشكر كريمي

سلام
در صورتی که شاهدی برای این موضوع دارید میتوانید ادعا نمایید . همچنین نحوه پرداخت ها و مبالغ را باید خودتان بررسی نمائید و به گونه ای تنظیم کنید که دادگاه را اقناع نمائید .
با سلام
لطفا شماره تماس وادرس جهت يك جلسه حضوري براي وكالت اينجانب به ايميل اينجانب ارسال نمائيد.

نقل‌قول: با سلام
لطفا شماره تماس وادرس جهت يك جلسه حضوري براي وكالت اينجانب به ايميل اينجانب ارسال نمائيد.


کلیه اطلاعات لازم در این آدرس موجود است .

http://www.vakil.net/index.php/1389-10-12-08-18-46