انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: فرمول محاسبه تاخیر تادیه چک
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
با سلام

آیا برای دریافت خسارت تاخیر تادیه چک الزاما باید یک سال از موعد چک گذشته باشد یه خیر به صورت روز شمار محاسبه و دریافت میشود و در صورت امکان فرمول یا روش محاسبه مبلغ خسارت را اعلام فرمایید
سلام
خیر ، خسارت تاخیر تادیه بصورت ماهانه و با توجه به تورم که میزان آن توسط بانک مرکزی اعلام می شود
محاسبه شده و مورد حکم قرار می گیرد
این فورمول و جدول نرخ تورم در اختیار تمامی دوایر اجرا قرار دارد و شما نیز به چنین مسائلی وارد نشوید
چرا که درگیر بودن با این موارد تنها هدیه اش موی سفیدی ست که بر سر بجا می ماند
پس بگذارید پرونده روال عادی خود را طی نماید
خدمت مخاطب محترم و دوست گرامی آقای عزیزی سلام عرض میکنم به نظر بنده بیانات آقای عزیزی درست بوده ولی در هر صورت جهت مشخص نمودن میزان خسارت تاخیر تادیه شما میتوانید شاخص ماهیانه و فرمول محاسبه را از سایت بانک مرکزی دریافت نمایید که این جدول ملاک عمل در محاکم در زمان اجرای حکم میباشد این نظر بنده جهت تکمیل عرایض دوست بزرگوارم بوده
[attachment=1]
(۶ اسفند ، ۱۳۹۲, ساعت --> ۵۰ : ۰۰)SABA نوشته است: [ -> ]با سلام

آیا برای دریافت خسارت تاخیر تادیه چک الزاما باید یک سال از موعد چک گذشته باشد یه خیر به صورت روز شمار محاسبه و دریافت میشود و در صورت امکان فرمول یا روش محاسبه مبلغ خسارت را اعلام فرمایید

سلام
فرمول محاسبه تاخیر تادیه که با شاخص بانک مرکزی محاسبه می شود .

شاخص بهای سال محکومیت مدیون به پرداخت دین ÷ شاخص بهای سال سر رسید دین × مبلغ دین = خسارت تأخیر تأدیه و اصل دین

مثلاً اگر شما 100 هزار ریال از شخصی طلب داشتید و می بایستی در اسفند سال 1388 تادیه می گردیده و در آبان سال 1391 تادیه گردیده است :


136.8 ( شاخص اسفند سال 1388 ) ÷ 76.5 ( شاخص آبان سال 1391 ) = 1.788
1.788 * 100,000 = 178,800

جدول شاخص بانک مرکزی که در ابتدای متن پیوست شده رو دانلود کنید .