انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: رجوع به مابذل
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
باسلام خدمت دوستان
سوالی که ذهن بنده را مشغول خود ساخته مربوط به یک پرونده ی واقعی ست
موضوع این است که زوجه بعد از هبه ی مهریه ی خود به شوهر ،رجوع به مابذل می کند و دادخواست مطالبه ی مهر میدهد
شوهر در مقام دفاع به هبه نامه استناد میکند اما قاضی رجوع را صحیح دانسته و شوهر را محکوم به پرداخت...
قاضی گفته اگر زوجه ذمه ی زوج را ابراء میکرد رجوع غیر ممکن بود. اما در هبه میتوان رجوع کرد!!!
آیا این حکم صحیح است؟
مگر نه اینکه مهریه دین است؟پس چرا مشمول م806ق م نشده است؟
دوست عزیز به نظر بنده هم،نظر قاضی محترم هم از نظر شرعی و هم از نظر قانونی صحیح بوده،اگر زوج و زوجه به زندگی مشترک هنوز ادامه میدهند.اما اگر طلاق گرفته اند خیر صحیح نبوده زیرا بنده مشاور حقوقی یک مورد در دادگستری شهر ری بودم که زوج و زوجه طی طلاق توافقی با بذل مهریه گواهی عدم سازش صادر گردیده و همزمان با صدور حکم زوجه دادخواست مهریه ارائه نموده و مجدداً همان دادگاه صادر کننده حکم محکومیت زوج به پرداخت مهریه را صادر نموده و دادگاه تجدید نظر به استناد واقع شدن گواهی عدم سازش به واسطه قبول طرفین مبنی بر بذل مهریه و قبول شوهر به طلاق بوده یعنی گواهی عدم سازش به واسطه دو توافق حقوقی بوده یعنی بذل در مقابل طلاق که صورت پذیرفته و با توجه به صدور حکم رجوع به مابذل خلاف شرع و قانون بوده و دادنامه بدوی به این دلیل و همچنین تدلیس در ارائه دادخواست مبنی بر تقدم و تاخر تقدیم دادخواست نقض گردید در ضمن در بذل هر زمان که شخص بخواهد میتواند به مابذل رجوع کند ولی در ابراء ذمه خیر
سلام
استاد عزیز بخاطر پاسخ کامل و جامعتان سپاسگذارم
اما سوالی که مطرح است این است که اینجا نقش م 806 ق م چه می شود؟
آیا این ماده مسکوت است و هیچ کاربردی ندارد؟
دوست عزیز منظور از بخشش در ماده 806 ابراء ذمه است نه هبه در هبه همانگونه که خدمت حضرتعالی عرض کردم حق رجوع وجود دارد ولی در ابراء ذمه خیر که در محشی دکتر لنگرودی و هم قانون مدنی در نظوم کنونی و هم در تنقیح قوانین حقوقی لذا نظر اکثریت قضات و رویه غالب در قوه قضائیه و تفسیر آنه از ماده 806 هبه بوده نه ابراء ذمه به این دلیل رجوع را جایز دانسته اند این برداشت بنده با توجه به نظرات دوستان قضائی و حقوقی بوده اما دکتر کاتوزیان نظر صریح و محکمی در این مورد بیان ننموده و به نظر بنده جامعه حقوقی را در برزخ قرار داده اند چون اکثر حقوقدانان به دلیل تدریس کتاب ایشان تابع نظرات این بزرگوار بوده ولی در قوه قضائیه تابع فقه بوده و فقه بحث مهریه را از بحث دین مستقل تر و مفصل تر بیان نموده و یعنی اختلاف قائل هستند بین دین اشخاص غیر به یکدیگر با دین زن به شوهر و در فقه شیعه چیزی به نام عندالمطالبه و عندالستطاعه ویا عندالوسع وجود دارد ولی در فقه تشیع مهریه باید قبل از تمکین پرداخت شود و موارد و مباحث بسیار دیگر به این دلیل ماده 806 در دین زوجه جنبه هبه بوده و حق رجوع قائل هستند.این نظر و برداشت بنده از نظر علمای حقوق بوده