انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: فسخ اجاره توسط مستاجر
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
سلام
اگر مستاجر ملک را تخلیه کند به لحاظ قانونی تا چند ماه باید اجاره را به عنوان جریمه بپردازد؟
مرسی
سلام
دوست عزیز سئوالتون مبهمه
درقانون روابط موجرومستاجرمبحثی بنام جریمه نداریم مشخص کنید.
آیامخالف مفادقرارداداجاره قبل ازانقضائ قرارداداجاره ،مورداجاره رو تخلیه کرده اید؟
آیا مورداجاره روپس ازتخلیه تحویل موجر کرده اید؟
با عرض سلام خدمت دوست عزیزم جناب حکمت و کاربر محترم با توجه به سوال مخاطب محترم و بیانات دوست عزیزم جناب حکمت عقد اجاره عقدی است لازم و باتوجه به عرایض دوستم ما کلاً در قوانین کشورمان مبحثی به نام جریمه نداریم ولی بحثی تحت عنوان خسارت داریم و همچنین فسخ قراردادهای لازم یا به واسطه شروط ضمن عقد بوده و یا به واسطه توافق و اقاله و یا مخالف صریح قانون بوده و یا با فوت احدی از طرفین و موارد دیگر پس چه مالک و چه مستاجر حق فسخ نداشته مگر بنا به موجبات قانونی و موارد بسیار دیگر مثلاً ملک مورد اجاره مسکونی بوده و یا تجاری اگر تجاری بوده مشمول قبل سال 56 بوده و یا بعد آن و موارد بسیار دیگر حضرتعال لطف کنید مسئله خود را کامل بون کم و کسر و خلاصه بیان کنید تا بنده و دیگر دوستان بتوانیم کامل و قانونی پاسخ شما را بدهیم این نظر بنده بوده شاید دوستان نظر بهتر و کاملتری داشته باشند.