انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: مشاوره از دوستان جهت طلاق
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.

moshaver333

0000000000000000
مخاطب محترم شما که خودتان مشکل داشته و حقوقدان نبوده چرا در تاپیک دیگر اقدام به پاسخ و ارائه شماره تلفن میکنید و در مورد مشکلتان هیچ کاری نمیتوان کرد تا زمان مشخص شدن دادگاه و منتظر نظر قاضی پرونده زیرا همسری که فاقد محل سکونت بوده چگونه و در چه مکان و در چه زمانی باید تمکین کند ؟ و این خود میتواند دلیلی بر عسر و حرج همسرتان و صدور حکم طلاق و نفقه و مهریه و یا دیگر حقوق مربوط به وی باشد.