انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: رجوع از هبه
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
سلام
دوستان عزیز سوالی در خصوص هبه مدتی ست ذهن بنده را به خود مشغول ساخته خواستم با طرح آن در اینجا از نظرات عزیزان استفاده نمایم
سوال:
فردی قطعه زمینی را به فرد دیگری(خارج از شمول بند۱م ۸۰۳)هبه مینماید
متهب در زمین موهوبه ایجاد بنا می نماید
و بعد از مدتی بنا را تخریب می کند و زمین بحالت سابق خود اعاده می گردد
آیا واهب میتواند در این حین از هبه رجوع نماید؟
یا موضوع مشمول بند۴م ۸۰۳میشود؟
(۷ اسفند ، ۱۳۹۲, ساعت --> ۲۱ : ۲۱)محمدعلی عزیزی نوشته است: [ -> ]سلام
دوستان عزیز سوالی در خصوص هبه مدتی ست ذهن بنده را به خود مشغول ساخته خواستم با طرح آن در اینجا از نظرات عزیزان استفاده نمایم
سوال:
فردی قطعه زمینی را به فرد دیگری(خارج از شمول بند۱م ۸۰۳)هبه مینماید
متهب در زمین موهوبه ایجاد بنا می نماید
و بعد از مدتی بنا را تخریب می کند و زمین بحالت سابق خود اعاده می گردد
آیا واهب میتواند در این حین از هبه رجوع نماید؟
یا موضوع مشمول بند۴م ۸۰۳میشود؟

سلام
با توجه به اینکه اولاً قبض توسط متهب صورت پذیرفته و در ثانی مطابق بند 4 ماده 803 تغییراتی در آن انجام گردیده است ، به نظر بنده واهب نمی تواند از هبه خود رجوع نماید . هر چند که زمین به حالت سابق خود برگشته باشد . چرا که برگشت به حالت سابق پس از ایجاد تغییرات بوده و ایجاد تغییرات باعث از بین رفتن حق رجوع واهب گردیده است و این حق مجدداً ایجاد نمی شود .
با سلام خدمت دوستان بزرگوار جناب آقای خدائی فر و آقای عزیزی به نظر بنده با عنایت به سوال مطروحه و پاسخ آقای خدائی فر به نظر بنده در صورتی که هبه خارج از شمول بندهای ماده 803 باشد واهب میتواند در صورت بقاء عین موهبه به آن رجوع کند بجز شمول بندهای ماده 803 لذا همانگونه که از متن سوال برداشت میشود این مورد مشمول بندهای ماده مذکور نبوده لذا همانگونه که ماده 804 بیان نموده در صورت رجوع واهب نماآت عین موهبه اگر متصل باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال متهب خواهد بود و موارد مواددیگر لذا با توجه به احداث وبنا و بازگشت غیر منقول به حالت ماقبل در صورتی که هیچگونه نقل و انتقال در آن صورت نپذیرفته باشد ممکن است به صرف ساخت با توجه به برگشت به حالت ماقبل و به دلیل عدم انتقال به غیر امکان رجوع وجود دارد هرچند در اینمورد استدلالهای و موارد متعددی را میتوان فرض نمود اما نظر بنده بر اساس عالم واقع بوده نه عالم فروضات این نظر شخص بنده بوده در صورت اشکال پاسخ با توضیحات بیشتر بنده را ارشاد بفرمائید