انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: شكايت مزاحمت و ضرب و جرح عمدي
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.

moshaver333

با سلام با تشكر
دوست گرامی با توجه به اینکه پروندهایی که قبلا ذکر کردید و قرار منع تعقیب خورده است دلیل کافی برای اثبات بی گناهی شما نمیباشد.قرار منع تعقیب خوردن برای یک پرونده به خاطر نبودن دلایل کافی است نه به خاطر عدم مجرمیت شخص.فرض کنید کسی در بیابان شخصی را کتک بزند ولی شخص مجروح شاهدی نداشته باشد این دلیل بر بی گناهی شخص ضارب نیست.