انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: ملک مشاعیس
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
سلام وقت به خیر /مالک سه دانگ از ششدانگ ملک مشاعی هستم /سه دانگ ان متعلق به پدر خانمم بود که بعد از فوتش به وراث ان که 7هستند تعلق دارد.دو تا از شرکا سالهاست بدون اذن بنده ملک را به اجاره دادند وبنده هیچ منافعی نداشتم /ناچارا درخواست افراز دادم که نهایتا ثبت اسلامشهر پس از رسیدگیهای لازم تصمیم خود را دال بر عدم افراز صادر کرد.از دادگاه درخواست فروش ملک مشاعی کردم که وراث دعوت شدن که در دادگاه حلضر نشدند/نهایتا دادگاه رای به صدور ملک مشاعی داد.رای به خواندگان ابلاغ شد کسی اعتراضی نداشت /درخواست کارشناس کردم که ملک کارشناسی شد ونظریه کارشناسی نیز به همه خولاندگان پرونده ابلاغ شد.حال یکی از وراث ادعا دارد که ملک را در سال 84 از برادرش بصورت نوشته عادی خریداری نموده است/من در سال 73 با یک نوشته عادی به برادر خانم خود فروختم ولی چون دو روز بعد پولم را نداد توسط واسطه که باجناق بندهباشد اطلاع داده شد.خود شخص خریدار در سال 74 و75درهمان ملک مساتجر من بود /ضمناالان مبایعه نامه ای هست که هر دو مدعی ان را امضا کرده اند با این حساب چه باید کرد حال دادگاه سکوت کرده وبا من اخطار داده جهت رویت لایحه مدعی به دادگله برم لطفا بتده را راهنمایی کنید حسن پور09122005504[/size]
سلام
دوست عزیزپیشنهاد میکنم به دادگاه رفته،باملاحظه لایحه ومستندات تقدیمی خوانده ،طی لایحه کتبی ضمن درخواست مهلت ازدادگاه جهت ارائه پاسخ ،درخواست کپی ازاسنادارائه شده به دادگاه رابنمائیدزیرا مفاد ومندرجات سندعادی ارائه شده درپاسخ بعدی موثرخواهد بود
سلام وقت به خیر/ مدارک اریه شده توسط مدعی شامل مبعایه نامه فروش اینجانب به برادرش ومبایعه نامه فیمابین ایشان با برادرش وکپی رای دادگاه محل مبنی بر رد دادخواست اینجانب در سال87 به خواسته مطالبه اجور معوقه سهم مشاعی اینجانب که دادگاه به استناد اقرار اینجانب در دادگاه مبنی بر فروش سهم مشاعی خود وتنفیذ مبایعه نامه /ضمناا بنده در 87 از دو مستاجر در ملک دادخواست مطالبه اجور معوقه دادم که مستاجرین را محکوم کرده حال چه باید کرد
سلام
دوست ارجمندوگرامی شمادرسال 87بنابراقرارخودتان دردادگاه علیه مالکیت خودتان بااقرار ایراد نموده اید که اقراردرقانون ملکه دلائل است واما اینکه شمادرسال 87 ازدومستاجردیگردادخواست مطالبه اجور معوقه به دادگاه ارائه نموده اید نمیتواند دلیل برمالکیت باشدزیرا قرارداداجاره توسط شما تنظیم شده وخواندگان هم نسبت به آن دردادگاه ایرادننموده بالنتیجه رای به نفع شما صادرشده است
اما قرارداد اولیه که مالکیت برادرتان راتنفیذ کرده اید به نظرمیرسد مخالف رای قبلی موردایرادمستاجرواقع شده ودادگاه نیز ازشما مطالبه سند مالکیت نموده باشد
این نظربنده بود
علی ایحال منتظر پاسخ دوستان باشید
با سلام خدمت دوستان عزیز خصوصاً جناب حکمت که مرا همیشه مورد الطاف خود قرار داده با توجه به سوال مخاطب عزیز و پاسخهای داده شده توسط دوست عزیزم به نظر بنده بیانات جناب حکمت درست بوده اگر شما در محاکم قضائی اقرار به فروش نموده باشید مالکیت شما مورد شک و شبهه بوده ابتدا باید مالکیت شما محرز شود سپس مدعی حق شوید دادن اجاره ملک سابق تان و دریافت اجور از مستاجر دلیل مالکیت نبوده زیرا در صورت اثبات و احراز مالکی که ملک را به او فرخته اید میتواند مدعی حقوق خود شود همانگونه که اگر شما همان ملک را فروخته و ثمنی دریافت نکرده باشید پس از اثبات میتوانید ادعای ثمن قراردادتان را به نمایید لذا ابتدا شما باید یا اثبات مالکیت کنید و یا مدعی عدم پرداخت ثمن معامله شوید که در اینصورت یا دعوی دریافت ثمن معامله را خواهید نمود و یا دعوی فسخ معامله را درخواست خواهید نمود در این صورت میتوانید به حق خود برسید. این نظر بنده بوده شاید دوستان نظر کاملتری داشته باشند.