انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱(ترکیب دادگاه)
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.

dadgan

[align=justify]قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱(ترکیب دادگاه)


یکی از مواردی که در قانون جدید حمایت از خانواده۱۳۹۱ قابل توضیح می باشد و به نوعی نوآوری محسوب می شود راجع به ترکیب دادگاه خانواده راجع به قاضی مشاور زن می باشد .
در قانون جدید قانون حمایت از خانواده در ترکیب دادگاه خانواده قاضی مشاور زن در کنار قاضی مرد مورد نظر قرار گرفته است.هر چند که سابقا نیز قاضی مشاور زن برای دادگاههای خانواده در نظر گرفته شده بود ولی این مورد برای دادگاهها الزامی نبود یعنی دادگاهها این اختیار را داشتند از قاضی مشاور زن در دادگاههای خانواده استفاه نمایند ولی در قانون حمایت از خانواده ی سال ۹۱ این مورد برای دادگاهها به صورت الزامی درآمده. ( براي ادامه مطلب به سايت حقوقي دادگان مراجعه نماييد).