انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: سوال درباره اجرای سفته بدون داشتن مشخصات کامل فرد
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
من سفته ای رو از یکی گرفتم بابت قرض گرفته شده من فقط ازش اسم و فامیل و تلفن همراشو دارم ، تلفنشو جواب نمیده !!! و محدوده منزل محل سکونتشرو میدونم ، راهی داره تا ازش شکایت کنم ؟؟؟
مخاطب محترم سفته تابع قانون تجارت میباشد که باید مطابق آن عمل شود یعنی باید مطابق قانون تکمیل سپس واخواهی و بعد از واخواهی دادخواست داده شود لذا باید در کلیه مراحل چه تکمیل و چه واخواهی و چه دادخواست باید حتماً آدرس اورا چه در سفته و چه در واخواهی و چه در داخواست قید کنید این نظر بنده میباشد شاید دوستان نظر دیگری داشته باشند
درتکمیل پاسخ جناب آقای تیموری
دوست عزیز سفته علاوه بر امضا یا مهر باید دارای تاریخ بوده و علاوه بر این ، اطلاعات زیر هم روی آن ثبت شود

1-مبلغی که باید پرداخت شود2-نام و نام خانوادگی گیرنده وجه 3-تاریخ پرداخت وجه3-علاوه بر اینها نوشتن نام و نام خانوادگی صادر کننده 4- اقامتگاه وی و محل پرداخت سفته
حال آیا سفته شما تمامی شرایط مذکورراداردآیا ظهرنویس توسط شخص ثالثی شده؟
بعدازاینها مرحله واخواست سفته ودرصورت عدم پرداخت دادخواست مطالبه وجه سفته است