انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: آیاچکی که توسط ذینفع مطالبه حقوقی نشده قابل تقسیط هست
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
سلام وعرض ادب
1-شخصی درسال 1389ازیکی ازشرکت های خودروسازخودرویی خریداری نموده وچک هایی به شرکت داده که 2فقره آن به علت عدم موجودی دربانک برگشت زده شده است
2-شرکت تااین زمان حاضربه طرح دعوی مطالبه وجه چک وخسارات تاخیرتادیه نشده است اما باتماس تلفنی خواستار پرداخت اصل وتاخیرتادیه شده است وهرروز خسارت تاخیرتادیه به چک موصوف تعلق میگیرد
3-شخص معسراست وقادربه پرداخت دفعه واحده بدهی نیست حال باتوجه به گواهی عدم پرداخت به علت فقدموجودی درسال89 معسرمیتواند صدورحکم براعسار وتقسیط بدهی رابه دادگاه تقدیم نمایدتامشمول خسارت تاخیرتادیه پس ازاثبات نگردد
4-اصولآ چنین چکی که4سال ازموعد مطالبه اش گذشته وتوسط داین ازطریق محکمه مطالبه نشده چه آثارحقوقی رامیتوان متصورگردید
باتشکر
سلام
دوستان حقوقدان چرابنده را ازتجربیات ارزنده تون محروم میکنید؟؟؟/
(۲۲ تير ، ۱۳۹۲, ساعت --> ۲۳ : ۲۱)حکمت نوشته است: [ -> ]سلام وعرض ادب
1-شخصی درسال 1389ازیکی ازشرکت های خودروسازخودرویی خریداری نموده وچک هایی به شرکت داده که 2فقره آن به علت عدم موجودی دربانک برگشت زده شده است
2-شرکت تااین زمان حاضربه طرح دعوی مطالبه وجه چک وخسارات تاخیرتادیه نشده است اما باتماس تلفنی خواستار پرداخت اصل وتاخیرتادیه شده است وهرروز خسارت تاخیرتادیه به چک موصوف تعلق میگیرد
3-شخص معسراست وقادربه پرداخت دفعه واحده بدهی نیست حال باتوجه به گواهی عدم پرداخت به علت فقدموجودی درسال89 معسرمیتواند صدورحکم براعسار وتقسیط بدهی رابه دادگاه تقدیم نمایدتامشمول خسارت تاخیرتادیه پس ازاثبات نگردد
4-اصولآ چنین چکی که4سال ازموعد مطالبه اش گذشته وتوسط داین ازطریق محکمه مطالبه نشده چه آثارحقوقی رامیتوان متصورگردید
باتشکر
آقای محترم از نظر بنده کسی که معسر است که ماشین نمی خرد حال با توجه به عرایض شما خریده و بعد معسر شده قانون که تغییر نکرده خسارت تاخیر به جای خود باقی است یا باید وجه چک و خسارت را بدهد و اگر ندهد خسارت کنتورش نمی ایستد حتی اگر طرح دعوی نشود لذا با عنایت به قانون مدنی و قانون چک با دادن چک از طرف مدیون تبدیل دین شده و شرکت خودروساز باید سند را تحویل خریدار و آزاد نماید و لذا با توجه به قرارداد فروش شرکتهای خودرو ساز اجاره به شرط تملیک بودن از نظر بنده باید دعوی فروش خودروی خریداری شده را طرح نموده که اگر هم در قراردادشان انتقال به غیر منع شده باشد با حکم دادگاه این منع قانونی با توجه به شرایط موجود رفع خواهد شد ولی در هر صورت خواندن متن قرارداد جهت اظهار نظر بیشتر لازم است و از نظر بنده فقط در این حالت میتوان از تداوم خسارت تاخیر تادیه جلو گیری نمود و یا راهی بهتر خودرو را طی قرارداد عادی به شخصی بفروشید و شخص ابتدا توسط شما دیونات شرکت را بدهد و سند آزاد شود و سپس سند را با دریافت الباقی وجه به نام خریدار پس فک قرارداد نمائید
سلام
جناب آقای تیموری
باآرزوی طاعات وعبادات
اگر شخص معسر راننده تاکسی باشدومیدانید المفلس فی امان الله خودرورابرای رفاحیات خانواده خریداری ننموده باشد،مستاجرباشد،خانواده اش هم دچاربیماری شده باشد وحتی ازنهاد های انقلابی جهت درمان بیماری وام قرض الحسنه بابازپرداخت بلند مدت دریافت کرده باشد چطور؟
همه اینها دراین شخص جمع است
مزیدآگاهی
سند خودرو باپرداخت توسط چک انتقال بنام خریدارشده ،البته باحفظ حقوق مرتهن
قرارداد تمامآ به نفع خریدار تفسیر شده به این نحو که فروشنده مکلف به تحویل خودرو درمحل انعقادعقدقرارداداست درصورت تاخیردرتحویل مکلف به پرداخت خسارت است
حال نظرتون چیه ؟
میتوان دادخواست اعسار مطلق تقدیم دادگاه نمود؟
(۵ مرداد ، ۱۳۹۲, ساعت --> ۰۹ : ۲۲)حکمت نوشته است: [ -> ]سلام
جناب آقای تیموری
باآرزوی طاعات وعبادات
اگر شخص معسر راننده تاکسی باشدومیدانید المفلس فی امان الله خودرورابرای رفاحیات خانواده خریداری ننموده باشد،مستاجرباشد،خانواده اش هم دچاربیماری شده باشد وحتی ازنهاد های انقلابی جهت درمان بیماری وام قرض الحسنه بابازپرداخت بلند مدت دریافت کرده باشد چطور؟
همه اینها دراین شخص جمع است
مزیدآگاهی
سند خودرو باپرداخت توسط چک انتقال بنام خریدارشده ،البته باحفظ حقوق مرتهن
قرارداد تمامآ به نفع خریدار تفسیر شده به این نحو که فروشنده مکلف به تحویل خودرو درمحل انعقادعقدقرارداداست درصورت تاخیردرتحویل مکلف به پرداخت خسارت است
حال نظرتون چیه ؟
میتوان دادخواست اعسار مطلق تقدیم دادگاه نمود؟
به نظر بنده با توجه به توضیح جدید با این استدلال که خریدار خودروی تاکسی با وام خریداری نموده یعنی خودرو تاکسی از قبل وجود نداشته که وسیله امرار معاش باشد و جزء مستثنیات دین قرار گیرد و قاعده مفلس در اینمورد جاری نمیشود زیرا مفلس کسی است که شغلش تجارت است و مشمول قانون تجارت بوده و اموال خود را در امر تجارت از دست داده و یا سرقت شده و یا بر اثر حوادث غیر مترقبه اموالش از بین رفته و این نظر و برداشت بنده بوده و نظرات دوستان حقوقی و قضائی بنده نیز میباشد زیرا اگر عرایض حضرتعالی را در نظر بگیریم هرکس برود و مالی را به اقساط بخرد و با مال مردم کسب درآمد کند و پول مردم را به دلیل اعسار ندهد سنگ روی سنگ بند نمیشود و از نظر بنده این عمل مصداق صریح کلاهبرداری میباشد تا اعسار چون در اعسار هیچگونه عمد و قصدی وجود ندارد و با توجه به این توضیح کوتاه حضرتعالی اگر این خودرو را خریده و خودرو بنا به دلایل خارج از اراده شما از بین برود دراین حالت این شخص معسر و از پرداخت الباقی ثمن معاف است و این نظر و استنباط بنده میباشد شاید دوستان حقوقدان نظرات دیگری داشته باشند
سلام وسپاسگزاری
1-درخصوص قسمت اول پاسخ شغل شخص ازابتداء مالکیت خودرو شخصی تبدیلی به تاکسی بوده ودرخط مشخصی فعالیت داشته ودرحال حاضرهم درهمان خط فعال است باالزام طرح تبدیل ناوگان فرسوده به احسن ،ایشان نیز بااستغراض از موسسه به ظاهر قرض الحسنه ای باپرذداخت قیمت خودرو فرسوده به شرکت خودرو ساز تاکسی رادریافت نمود
2
-به نظربنده هرچند خودرودررهن مرتهن است اما باپرداخت چک به خودرو ساز(بقیه ثمن)لزومی بررهن قراردادن خودرو نبوده والزام خودروساز به نظر خلاف قانون بوده است،البته اینجانب مالک تاکسی رابه اطلاع رسانی دادگستری فرستادم ،فعلآ دادخواستی علیه ایشان طرح نشده است
تا نظرسایردوستان چه باشد
(۱۰ مرداد ، ۱۳۹۲, ساعت --> ۵۹ : ۱۶)حکمت نوشته است: [ -> ]سلام وسپاسگزاری
1-درخصوص قسمت اول پاسخ شغل شخص ازابتداء مالکیت خودرو شخصی تبدیلی به تاکسی بوده ودرخط مشخصی فعالیت داشته ودرحال حاضرهم درهمان خط فعال است باالزام طرح تبدیل ناوگان فرسوده به احسن ،ایشان نیز بااستغراض از موسسه به ظاهر قرض الحسنه ای باپرذداخت قیمت خودرو فرسوده به شرکت خودرو ساز تاکسی رادریافت نمود
2
-به نظربنده هرچند خودرودررهن مرتهن است اما باپرداخت چک به خودرو ساز(بقیه ثمن)لزومی بررهن قراردادن خودرو نبوده والزام خودروساز به نظر خلاف قانون بوده است،البته اینجانب مالک تاکسی رابه اطلاع رسانی دادگستری فرستادم ،فعلآ دادخواستی علیه ایشان طرح نشده است
تا نظرسایردوستان چه باشد
برادر عزیز در هر صورت که باشد از نظر بنده باز هم مفلص و معسر نبوده و نیست و در ضمن با توجه به قرارداد بین شرکت خودرو ساز و شخص و همچنین فی مابین شرکت تاکسیرانی مربوطه با هر دو طرف وفق ماده 10 قانون مدنی قراردادمنعقد شده و طرفین ملزم به رعایت مفاد قرارداد مطابق قانون مدنی میباشند لذا باز هم میگویم صاحب خودرو تاکسی مفلص و معسر نبوده و نیست و نمیباشد و نخواهد بود اگر شما دنبال راهکار برای کمک به ایشان میباشید این روش شما به نظر بنده خلاف منطق حقوقی میباشد و بجای طرح چنین مسئله ای میتوانید از دوستان حقوقی این انجمن پس از طرح مسئله استمداد مشاوره جهت کمک به ایشان بخواهید و دوستان هرکدام با توجه به تجربیات خود نظراتشان را بیان نموده و شما پس از برسی نظرات بهترین راه حل مشکل دوست و یا ارباب رجوع خود را خواهید یافت برادر عزیز (همه چیز را همگان دانند و همگان هنوز از مادر زاده نشده اند) و در ضمن بنده بعنوان یک حقوقدان خدمت دوستان حقوقی خود عرض میکنم عده ای از دوستان حقوقی ما پس از فارغ التحصیلی و یا کار آموزی وکالت و حتی دریافت پروانه وکالت چنان غرور و خودبزرگ بینی و خود نظری بر آنها غالب میشود که احساس میکنند علامه شده اند از نظر بنده عالم کسی است که همیشه شنونده خوبی بوده و سپس تحلیلگر و انتقاد پذیر خوبی باشد و از بیان اشتباه خود عذرخواهی و کسب تجربه نماید اگر هدفش کمک به هم نوع باشد هم خداوند کمک میکند و هم این آرامش حاصله از کمک باعث شکوفائی تفکر شخص خواهد شد و در مرحله بعد به فکر مادیات باید بود لذا بنده بعنوان فردی حقوقدان با اندک درک حقوقی خود هدفی جز کمک به هم نوع ندارم لازم به ذکر است برادر عزیز این مسئله حضرتعالی را در سایت بیت العدل هم طرح نموده بودید ولی هیچگونه پاسخی تا کنون به آن داده نشده بود و بنده به دلیل ارادتی که به آقای خدائی فر دارم هر از گاهی اگر حوصله پاسخ داشته باشم و توان تفکر و اطلاعات کافی در مورد مسئله سعی در پاسخگوئی میکنم و اکثرا خواننده ام تا پاسخ دهنده