انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: تامین خواسته
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
سوال.اگر در دعوی اصلی خواسته علی الحساب تعیین شده باشد(مثلا 51000000ریال و خواهان تامین خواسته مبلغ 50 میلیون تومان در خواست نموده باشد.ایا این در خواست قابل پذیرش است.
(۱۶ تير ، ۱۳۹۲, ساعت --> ۰۳ : ۲۲)مرتضی نوشته است: [ -> ]سوال.اگر در دعوی اصلی خواسته علی الحساب تعیین شده باشد(مثلا 51000000ریال و خواهان تامین خواسته مبلغ 50 میلیون تومان در خواست نموده باشد.ایا این در خواست قابل پذیرش است.

سلام
اگر خواسته شما به 5 میلیون و 100 هزار تومان تقویم شده باشد ، بیشتر از آن مبلغ نمی توانید تامین خواسته داشته باشید .