انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: همسایه مزاحم
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
همسایه طبقه بالای اینجانب کف خانه اش را از لامینیت به سنگ تغییر داده است و هیچگونه فرش یا گلیمی نیز کف خانه قرار نداده است.

علاوه بر صدای دایم کفش و صندل، صدای پیانو به صورت مستمر، هر روز بدون استثنا و روزی چند ساعت و صدای تردمیل و توپ بازی و بالا پایین پریدن آنها مخل آسایش اینجانب شده و زندگی را مختل کرده است.

11 ماه است که حضوری، کتبی و از طریق سرایدار و مدیر ساختمان از آنها درخواست کرده ایم که پیانو را جابجا کنند و از صدا خفه کن یا عایق استفاده نمایند و کف خانه از فرش یا گلیم استفاده کنند و ورزش و توپ بازی را به خارج از خانه انتقال دهند که پاسخ همیشه این بوده که شما هیچ غلطی نمی توانید بکنید.

اخیرا به دادسرا شکایت کردم که قاضی بدون حضور من رای بر منع تعقیب پرونده داد.

از آنجا که این مشکل همچنان باقی است خواهش می کنم راهنمایی بفرمایید.
(۲ تير ، ۱۳۹۲, ساعت --> ۴۳ : ۱۳)MTB نوشته است: [ -> ]همسایه طبقه بالای اینجانب کف خانه اش را از لامینیت به سنگ تغییر داده است و هیچگونه فرش یا گلیمی نیز کف خانه قرار نداده است.

علاوه بر صدای دایم کفش و صندل، صدای پیانو به صورت مستمر، هر روز بدون استثنا و روزی چند ساعت و صدای تردمیل و توپ بازی و بالا پایین پریدن آنها مخل آسایش اینجانب شده و زندگی را مختل کرده است.

11 ماه است که حضوری، کتبی و از طریق سرایدار و مدیر ساختمان از آنها درخواست کرده ایم که پیانو را جابجا کنند و از صدا خفه کن یا عایق استفاده نمایند و کف خانه از فرش یا گلیم استفاده کنند و ورزش و توپ بازی را به خارج از خانه انتقال دهند که پاسخ همیشه این بوده که شما هیچ غلطی نمی توانید بکنید.

اخیرا به دادسرا شکایت کردم که قاضی بدون حضور من رای بر منع تعقیب پرونده داد.

از آنجا که این مشکل همچنان باقی است خواهش می کنم راهنمایی بفرمایید.


متاسفانه این مشکل من هم بود
با این تفاوت که از بالا و پایین و چپ و راست یک عده وحشی شده بودن همسایه ما و روز و شب آزارمان میدادند !
شکایت هم که کردم در جواب برداشتند ماشین من را دور تا دور خط انداختند !
آمدم در پارکینگ دوربین نصب کنم همه شان تهدید کردند که غلط میکنی دوربین نصب کنی و ازت شکایت میکنیم و ...

خلاصه آخر داستان ما این شد که از آن خراب شده نقل مکان کردم به یک خانه تک واحدی و تا به امروز از شر وحشی ها در امان و آسایش هستم

شما هم بدون معطلی همین کار را بکنید چون در سانفرانسیسکو زندگی نمیکنیم !!
اینجا قانون جنگل حکمفرماست متاسفانه


.
سلام
دوست عزیزشکایت شماناقص طرح شده وبه احتمالی متهم نیزدردادسرا اعلام نموده که هیچگونه مزاحمتی برای شمانداشته بالنتیجه قرارمنع تعقیب صادرگردیده است ،اصولآ درچنین مواردی بهتراست بدواازطریق شورا دادخواست تامین دلیل بامعاینه محل تقدیم نمائیدآنوقت درصورت تامین دلیل اثبات ووجود مزاحمت های آزاردهنده،طرح شکایت مزاحمت دردادسرانمائید
موفق باشید