انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: انتقال مورد اجاره به غیر
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
با سلام

یکی از بندهای قراردادهای اجاره در بنگاه های املاک مورد زیر می باشد:
مستاجر حق استفاده از مورد اجاره را به نحو مباشرت دارد و بایستی شخصا از مورد اجاره استفاده کند. علاوه بر این مستاجر حق انتقال و واگذاری مورد اجاره را به غیر دارد/ندارد. در صورت تخلف و انتقال به غیر، اعتبار اجاره منوط به تنفیذ مالک خواهد بود در صورتی که مستاجر مورد اجاره را به غیر بدون اذن مالک تسلیم کرده باشد شخص متصرف در صورت عدم تنفیذ در برابر مالک در حدود مقررات قانونی مسئول خواهد بود.

حال سوال بنده این است که اگر در قرارداد بر روی هیچیک از افعال دارد/ندارد در متن بالا خط کشیده نشده باشد آیا حق انتقال به غیر برای مستاجر وجود دارد یا خیر؟
با تشکر فراوان
با سلام خدمت جنابعالی
درخصوص سوال مطروحه درصورتی که قرارداد اجاره ی مذکور طبق قانون روابط موجر و مستاجر 1356 تنظیم شده باشد طبق ماده ی 10 همان قانون اصل بر این است که مستاجر نمی تواند مورد اجاره را به دیگری اجاره دهد . اما اگر طبق قانون مدنی باشد طبق ماده ی 498 همین قانون اصل بر این است که مستاجر می تواند مورد اجاره را به غیر اجاره دهد .
از آنجا که اجاره نامه هایی که بنگاه ها از آن استفاده می کنند معمولاً طبق قانون جدید یعنی قانون 1376 منعقد می شود که طبق ماده ی 1 آن هم این قانون و هم قانون مدنی ملاک قرار گرفته به همین جهت باید گفت اگر افعال دارد یا ندارد در متن فوق الذگر خط کشیده نشده باشد طبق ماده ی 498 قانون مدنی حق انتقال به غیر وجود دارد مگر اینکه موجر بتواند ثابت کند که چنین حقی وجود نداشته و به طرف مقابل هم اعلام شده .
جناب آقای بابایی از پاسخ دقیق و کامل شما بسیار متشکرم