انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: تنفیذ هبه نامه
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
سلام در شکایتی برای تنفیذ هبه نامه؛چنین حکمی صادر شده است.لطفا در مورد آن مرا راهنمایی کنید،زیرا از آن سر در نمی آورم.
"نظر به اینکه از نظر قانونی مجرد تنفیذ اسناد عادی،بدون دعوی الزام به تنظیم سند قابلیت استماع ندارد و موجب ایجاد مالکیت موازی میشود؛زیزا از طرفی رای دادگاه سند رسمی است از طرفی هم اسناد رسمی در اداره دارای اعتبار بوده بنا به مراتب مسطور مستند به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار دعوی صادر و اعلام می گردد."
خواهشا میشه بگین منظور از این چی هست؟
چرا جواب منو نمی دید؟؟؟Confused
(۴ خرداد ، ۱۳۹۱, ساعت --> ۲۶ : ۰۹)پرناک نوشته است: [ -> ]سلام در شکایتی برای تنفیذ هبه نامه؛چنین حکمی صادر شده است.لطفا در مورد آن مرا راهنمایی کنید،زیرا از آن سر در نمی آورم.
"نظر به اینکه از نظر قانونی مجرد تنفیذ اسناد عادی،بدون دعوی الزام به تنظیم سند قابلیت استماع ندارد و موجب ایجاد مالکیت موازی میشود؛زیزا از طرفی رای دادگاه سند رسمی است از طرفی هم اسناد رسمی در اداره دارای اعتبار بوده بنا به مراتب مسطور مستند به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار دعوی صادر و اعلام می گردد."
خواهشا میشه بگین منظور از این چی هست؟

سلام
با عنایت به رای صادره ظاهراً مورد هبه ملکی می باشد که دارای سند رسمی است ، به همین جهت دادخواست تنفیذ هبه نامه با توجه به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی رد شده است . شما باید دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به شخص واهب ارائه دهید .