انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: اعمال ماده 435 قانون تجارتدرخصوص شرکتهای تجاری
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
ماده 435 قانون تجارت در مورد شرکتهای تجاری که مفاد 413و414 را رعایت نمیکنند چگونه اجرا میشود؟
(۱۸ اسفند ، ۱۳۹۱, ساعت --> ۲۲ : ۲۲)blueman1370 نوشته است: [ -> ]ماده 435 قانون تجارت در مورد شرکتهای تجاری که مفاد 413و414 را رعایت نمیکنند چگونه اجرا میشود؟

سلام
مطابق ماده 435 قانون تجارت اگر تاجر به تکالیف خود در ماده 413 و 414 قانون تجارت عمل نکند دادگاه در حکم ورشکستگی قرار توقیف تاجر را صادر می کند.