انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: سهم الارث رامیتوان در دفترخانه به صورت یکجا واگزار کرد؟
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
با سلام وخسته نباشید به دوستان عزیز
پسر عمویی دارم که از زمین پدری سهم الارث به صورت مشاع دارد پدر وپدر بزرگش برای گرفتن سند مشاع وسند ششدانگ اقدام نکرده انداین سهم از جد خود که سند ششدنگی برای ملک داردبه ارث میبرند.
انحصار ورثه پدر وپدر بزرگ وجده هم موجوداست اما تقسیم نامه عادی برای ملک وجودداشت چون عموهای پدر هایمان
فوت شدند تقسیم نامه عادی اعتباری ندارد
حال باتمام این پیچیدگی ها آیامن میتوانم سهم الارث پسر عمویم را رابخرم ودردفتر خانه به من منتقل کند؟
آیا خریداری عادی برای من مشکلی ایجاد میکند؟
خواهش میکنم راهنماییم کنید
(۲ اسفند ، ۱۳۹۱, ساعت --> ۵۷ : ۱۴)behnam277 نوشته است: [ -> ]با سلام وخسته نباشید به دوستان عزیز
پسر عمویی دارم که از زمین پدری سهم الارث به صورت مشاع دارد پدر وپدر بزرگش برای گرفتن سند مشاع وسند ششدانگ اقدام نکرده انداین سهم از جد خود که سند ششدنگی برای ملک داردبه ارث میبرند.
انحصار ورثه پدر وپدر بزرگ وجده هم موجوداست اما تقسیم نامه عادی برای ملک وجودداشت چون عموهای پدر هایمان
فوت شدند تقسیم نامه عادی اعتباری ندارد
حال باتمام این پیچیدگی ها آیامن میتوانم سهم الارث پسر عمویم را رابخرم ودردفتر خانه به من منتقل کند؟
آیا خریداری عادی برای من مشکلی ایجاد میکند؟
خواهش میکنم راهنماییم کنید

سلام
شما میتوانید کلیه سهم الارث ایشان را خریداری نمائید و به صورت رسمی در دفتر اسناد رسمی به شما انتقال داده می شود . البته قبل آن باید مبایعه نامه ای در یکی از آژانس های مسکن تنظیم و کد رهگیری دریافت نمائید . در مبایعه نامه عادی در هر زمان احتمال بوجود آمدن مشکل هست .
واقعاممنونم از وقتی که برای من گذاشتید.راهنماییتون واسم خیلی مهم بود.
(۷ اسفند ، ۱۳۹۱, ساعت --> ۱۴ : ۱۴)behnam277 نوشته است: [ -> ]واقعاممنونم از وقتی که برای من گذاشتید.راهنماییتون واسم خیلی مهم بود.

موفق باشید Cool