انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: عمل نکردن به قرارداد از طرف کابینت ساز
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
با سلام
کابینت سازی با وجود قرارداد، خلف وعده کرده و در زمان قرارداد کار را به اتمام نرسانده و دلیل آنرا پرداختن به امور دیگر مشتریان خود عنوان میکند!!
ضمنا در کابینت هایی که تا به حال تحویل داده ایراد هم وجود دارد.
بهترین راه پیگیری و مطالبه حق و شکایت چیست؟
با تشکر از لطف دوستان
(۱۲ بهمن ، ۱۳۹۱, ساعت --> ۰۲ : ۱۶)majidazad نوشته است: [ -> ]با سلام
کابینت سازی با وجود قرارداد، خلف وعده کرده و در زمان قرارداد کار را به اتمام نرسانده و دلیل آنرا پرداختن به امور دیگر مشتریان خود عنوان میکند!!
ضمنا در کابینت هایی که تا به حال تحویل داده ایراد هم وجود دارد.
بهترین راه پیگیری و مطالبه حق و شکایت چیست؟
با تشکر از لطف دوستان

سلام
دوست عزیز نحوه اقدام و چگونگی طرح دعوی ، بستگی به متن قراردادی دارد که فی ما بین شما وجود دارد . برای راهنمائی بیشتر مطالعه متن قرارداد ضروری می باشد .
بهترین و معمول ترین راه الزام خوانده به ایفاء تعهدات خود در قرارداد می باشد .