انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: پس از کیفرخواست شاکی کی و کجا تقاضای تأمین خواسته نماید؟
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
پس از صدور قرار نهایی مجرمیت و کیفرخواست در دادسرا و اتمام وظایف دادسرا، در صورتی که شاکی متقاضی تأمین خواسته جنبه خصوصی جرم باشد، این درخواست را چگونه و از چه مرجعی بعمل بیاورد؟ آیا باید صبر کند تا چند هفته و بعضا چند ماه جلسه دادگاه کیفری تشکیل شود و آنجا درخواست خود را مطرح کند؟ همچنین اگر قرار تآمین کیفری که برای سارقین صادرشده خفیف باشد، شاکی پس از صدور کیفرخواست به کجا میتواند اعتراض کند آیا باید صبر کند تا جلسه دادگاه؟
(۱۱ بهمن ، ۱۳۹۱, ساعت --> ۲۱ : ۱۳)hossein23 نوشته است: [ -> ]پس از صدور قرار نهایی مجرمیت و کیفرخواست در دادسرا و اتمام وظایف دادسرا، در صورتی که شاکی متقاضی تأمین خواسته جنبه خصوصی جرم باشد، این درخواست را چگونه و از چه مرجعی بعمل بیاورد؟ آیا باید صبر کند تا چند هفته و بعضا چند ماه جلسه دادگاه کیفری تشکیل شود و آنجا درخواست خود را مطرح کند؟ همچنین اگر قرار تآمین کیفری که برای سارقین صادرشده خفیف باشد، شاکی پس از صدور کیفرخواست به کجا میتواند اعتراض کند آیا باید صبر کند تا جلسه دادگاه؟

سلام
دوست عزیز آیا منظور شما از تامین خواسته برای خسارات ناشی از جرم است ؟ اگر این است باید همزمان با ارائه شکوائیه کیفری این درخواست را نیز در انتهای شکوائیه خود قید نمائید تا همزمان با رسیدگی به اصل جرم کیفری به این موضوع نیز رسیدگی شود .
وقتی کیفر خواست صادر شد شما میتوانید ظرف 10 رو اعتراض خود را به همان شعبه ارائه نمائید . البته تشخیص اینکه تامین کیفری خفیف یا ثقیل است به عهده خود دادیار یا بازپرس می باشد . اما در هر حال باید تناسب داشته باشد .