انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: اعاده حيثيت - خيلي فوري
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
باسلام
شخصي از اينجانب و سه نفر ديگر از بستگان همسرم به جرم مزاحمت تلفني - تهديد به مرگ - تهديد با قمه شكايت مي نمايد . بازپرس پرونده براي همه ما نفري 30 ميليون تومان وثيقه صادر ميكند . باگذشت 9 ماه از اين ماجرا چند روز پيش كه به دادسرا جهت پيگيري پرونده مراجعه كردم متوجه شدم پرونده مختومه گرديده لذا از بازپرس پرونده تقاضاي آزاد كردن سند اينجانب و كم لن يكن كردن جلب بستگان كه درشهرستان سكونت دارند و نيابت ارسال شده بود و هم چنين يك نسخه از قرار دادسرا را مطالبه نمودم . با مطالعه قرار متوجه شدم كه بازپرس براي اينجانب به جرم تهديد با قمه و مزاحمت تلفني با توجه به محتويات پرونده و مرجع انتضامي و گواهي گواهان تقاضاي صدور مواد 617 و 641 از قانون مجازات اسلامي را درخواست كرده بود و براي ديگران هم قرار منع تعقيب صادر كرده بود و پرونده را به دادگاه ارسال مي كند . دادستان در پي نوشت قرار صادره از دادسرا مكتوب كردند كه با قرار مجرميت صادره موافقت نمي شود بدليل اينكه دليل كافي وجود ندارد و شهود نيز صرف نظر از اينكه از بستگان شاكي مي باشد اظهارات آنها كلي و مبهم است و با قرار منع تعقيب موافقت مي شود .
حال مي خواهم به دليل واهي بودن پرونده و خسارات مادي و معنوي كه برايم پيش آمده اعاده حيثيت نمايم . آيا مي توانم اينكار را بكنم . آيا نتيجه اي دارد . آيا بايد در همان دادسرا شكايت كنم . لازم به ذكر است آن شخص دامادمان مي باشد.
تورو خدا كمكم كنيد چون واقعا" عابرويم رفت و خيلي اذيت شدم . لطفا" كامل راهنمائيم كنيد و خواهش ميكنم با عرض معذرت وكلاء دادگستري جوابم رو بدهند . ممنون
كسي نبود جواب بده
(۱۰ بهمن ، ۱۳۹۱, ساعت --> ۰۲ : ۰۰)omid52 نوشته است: [ -> ]باسلام
شخصي از اينجانب و سه نفر ديگر از بستگان همسرم به جرم مزاحمت تلفني - تهديد به مرگ - تهديد با قمه شكايت مي نمايد . بازپرس پرونده براي همه ما نفري 30 ميليون تومان وثيقه صادر ميكند . باگذشت 9 ماه از اين ماجرا چند روز پيش كه به دادسرا جهت پيگيري پرونده مراجعه كردم متوجه شدم پرونده مختومه گرديده لذا از بازپرس پرونده تقاضاي آزاد كردن سند اينجانب و كم لن يكن كردن جلب بستگان كه درشهرستان سكونت دارند و نيابت ارسال شده بود و هم چنين يك نسخه از قرار دادسرا را مطالبه نمودم . با مطالعه قرار متوجه شدم كه بازپرس براي اينجانب به جرم تهديد با قمه و مزاحمت تلفني با توجه به محتويات پرونده و مرجع انتضامي و گواهي گواهان تقاضاي صدور مواد 617 و 641 از قانون مجازات اسلامي را درخواست كرده بود و براي ديگران هم قرار منع تعقيب صادر كرده بود و پرونده را به دادگاه ارسال مي كند . دادستان در پي نوشت قرار صادره از دادسرا مكتوب كردند كه با قرار مجرميت صادره موافقت نمي شود بدليل اينكه دليل كافي وجود ندارد و شهود نيز صرف نظر از اينكه از بستگان شاكي مي باشد اظهارات آنها كلي و مبهم است و با قرار منع تعقيب موافقت مي شود .
حال مي خواهم به دليل واهي بودن پرونده و خسارات مادي و معنوي كه برايم پيش آمده اعاده حيثيت نمايم . آيا مي توانم اينكار را بكنم . آيا نتيجه اي دارد . آيا بايد در همان دادسرا شكايت كنم . لازم به ذكر است آن شخص دامادمان مي باشد.
تورو خدا كمكم كنيد چون واقعا" عابرويم رفت و خيلي اذيت شدم . لطفا" كامل راهنمائيم كنيد و خواهش ميكنم با عرض معذرت وكلاء دادگستري جوابم رو بدهند . ممنون

سلام
دوست گرامی
برای ارائه شکوائیه باید در همان دادسرا اقدام نمائید . چرا که محل وقوع جرم در محدوده آن حوزه می باشد . شما می توانید اینکار را انجام دهید . اما مسئله ای که اینجا مطرح می شود این است که باید ثابت کنید که آبروی شما با این اقدام شاکی رفته است . در ضمن شما می توانید خسارات وارده را نیز به جهت ارائه شکوائیه شاکی مطالبه نمائید . اما همه اینها مستلزم این است که ثابت نمائید . اگر چند نفر شاهد که از نزدیک شاهد ماجرا بوده و در جریان موضوع هستند را بتوانید به همراه خود به دادسرا ببرید ، احتمالاً نتیجه خواهید گرفت .