انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: تقسیم ارث
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
ا سلام .لطفا مرا راهنمایی کنید.
برادرم در سال 68 فوت نموده و مادرم طبق گواهی حصر وراثت 1.6 از اموال وی را به ارث برد.اما بنا به دلایلی آن زمان تقسیم ارث صورت نگرفت . مادرم نیز در سال 89 فوت نمود و بعد از انحصار وراثت و ارائه ان به دارایی من و برادر و خواهرم (تنها وراث مادرم ) دچار مشکل شدیم و دارایی از ما لیست اموال برادرم را خواست این در حالیست که از خانواده و اموال برادرم اطلاعی نداریم. لطفا بگویید که
۱ - برای ارثیه برادرم ابتدا باید چه دادخواستی تنظیم و به کدام مرجع رجوع کنم ؟
۲ - خواهان و خوانده من در ارث برادرم چه کسی می باشد ؟
۳ - موضوع دادخواست برای ارث مادرم و مرجع و خوانده و خواهان چگونه باشد ؟
با سلام با توجه به توضیحاتی که دادید تنها کاری که می توانید انجام دهید اینست که با مراجعه به اداره امور مالیاتی که وراث برادر مرحومتان در انجا اظهارنامه تنظیم نموده اند شما میتوانید اموالی را که درزمان مرگ برادرتان در اظهارنامه معرفی شده همراه با گواهی انحصار وراثتی که نزد مادرتان است را به اداره امور مالیاتی محل آخرین اقامتگاه برادرتان ارائه دهید و از اداره مزبور بخواهید با توجه به مدارک فوق گواهی مالیاتی برایتان صادر نماید