انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: پرونده های جـدل سـاز تاریـخ!
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
در آدرس زیر شما پرونده هایی رو پیدا میکنید که هنوز که هنوزه موضوع بحث بسیاری از منتقدان هستند

http://www.statementanalysis.com/cases/
(۲۰ دي ، ۱۳۹۱, ساعت --> ۰۰ : ۱۵)حقوق ایران نوشته است: [ -> ]در آدرس زیر شما پرونده هایی رو پیدا میکنید که هنوز که هنوزه موضوع بحث بسیاری از منتقدان هستند

http://www.statementanalysis.com/cases/

سلام
دوست عزیز ممنون از لینک ارسالی .